S vývojem chytrých technologií se proměňují způsoby, jak komunikujeme s okolním světem. Žijeme v inteligentní domácnosti, pořizujeme si chytré spotřebiče a je přirozené, že chytrá začínají být i naše města. Co ale tvoří onu nálepku „smart“?

Je to přidaná hodnota, možnost odevzdat starosti věcem, které přemýšlejí a konají za nás. Pokud zařízení komunikují, mohou reagovat na podněty či povely, nebo poskytovat informace. Alfou a omegou je tedy komunikace, a to taková, které rozumí všechny prvky daného ekosystému. Často je ale právě srozumitelnost problém, protože různí výrobci využívají různá řešení. V tu chvíli je třeba všechna potřebná zařízení něčím sjednotit a naučit je spolupracovat.

V mnoha světových i českých městech je tímto jednotícím prvkem ryze česká bezdrátová technologie. A jak jinak než inteligentní, což je skryto už v jejím názvu IQRF, tedy doslova „inteligentní radiofrekvence“. IQRF umožňuje různým zařízením spolupracovat v bezdrátové síti. Tato zařízení pak mohou být snadno ovládána, např. přes internet. Základem jsou bezdrátové transceiver moduly – miniaturní elektronické destičky, které lze snadno zapojit do kterékoliv jiné elektroniky, ať už je to světlo, termostat, vypínač nebo lednička.

IQRF je ideální pro síťové aplikace díky robustnímu algoritmu protokolu MESH. Jedná se o způsob směrování dat v bezdrátových sítích, které elegantně řeší složitý algoritmický problém doručitelnosti informací. Např. v případě změny prostředí, kdy se do cesty toku dat postaví překážka, jsou rychle nalezeny všechny možné náhradní cesty a je zvolena ta nejkratší. I v případě, že existuje pouze jedna cesta v síti a ostatní jsou porušeny, je informace vždy doručena. Způsob směrování dat v mesh síti výrazně zvyšuje robustnost dané sítě. To odlišuje bezdrátovou technologii IQRF od řešení, kde stačí jednodušší komunikace mezi malým počtem prvků.

Bezdrátové moduly IQRF. Zdroj: IQRF Alliance.

Bezdrátové moduly IQRF. Zdroj: IQRF Alliance.

IQRF proto nalézá využití tam, kde je potřeba komplexních sítí s více možnostmi cest, aby byla zajištěna spolehlivost doručení dat. A hlavně tam, kde je třeba jednoduché a rychlé použití. Příkladem jsou senzorické sítě, odečty dat z velkého počtu zařízení naráz (měřiče energií), ovládání budov, sítě veřejného osvětlení, parkování, automatizace procesů… Využívána je po celém světě od řízení sekundárních chladících okruhů elektráren přes přenos dat z výroby či monitoring solárních elektráren až po inteligentní senzory v budovách.

Tato otevřená platforma konkuruje řešením velkých nadnárodních korporací nikoli technologickými vychytávkami schovanými za patenty a složité názvy, ale jednoduchostí, se kterou může jakýkoliv výrobce udělat ze svého produktu výrobek o poznání chytřejší a univerzálnější, schopný bezdrátově komunikovat. Díky jednoduchosti použití netrvá měsíce, ale pouze týdny, než se produkty naučí bezdrátově komunikovat.

Pomocí bezdrátové technologie IQRF se zvyšuje komfort obyvatel měst dynamickým ovládáním křižovatek, chytrým řízením veřejného osvětlení či navigačním systémem pro veřejná parkoviště. Díky analýze dat o dopravě a pohybu chodců ve městě lze optimalizovat kritická místa v dopravě nebo služby městské hromadné dopravy. Nabízí se i možnost sledovat a vyhodnocovat životní prostředí měst a korigovat provoz průmyslových objektů nebo jinak zamezit jeho dalšímu zhoršování.

Jakmile je jednou vytvořena infrastruktura, např. v síti veřejného osvětlení, jsou její možnosti využití takřka nekonečné. Můžeme získávat informace z čidel a měřičů, nastavovat intenzitu osvětlení, hlídat objekty, informovat obyvatele… Na scéně se může objevit i inteligentní futuristická lavička s dotykovým informačním panelem a kamerou, která upozorní na dopravní nehodu jednotky záchranné služby a pomocí sítě veřejného osvětlení dosáhne na semafory, aby uvolnila záchranářům cestu.

Aby mohly vznikat tak komplexní projekty, jako je Smart city, bylo založeno mezinárodní sdružení IQRF Alliance, spojující firmy i akademické a vývojové instituce pracující s IQRF a zajišťující vzájemnou kompatibilitu používaných zařízení.

 

Titulní ilustrační foto: Freeimages.com/Craig Young

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *