Komerční prezentace

 

Co je to GSA?

Agentura evropského GNSS (Globální družicový polohový systém) GSA byla založena v roce 2004 jako oficiální agentura Evropské unie.  Její sídlo se v roce 2012 přestěhovalo z Bruselu do Prahy.  GSA je jedinou agenturou Evropské unie, která má sídlo v České republice.

Posláním GSA je podpořit cíle EU při dosažení maximální návratnosti evropských investic do Globálního družicového polohového systému (GNSS), zajistit prospěch jeho uživatelům a ekonomický růst a konkurenceschopnost. Těchto cílů má být dosaženo:

 • Navržením a realizací služeb, které budou plně odpovídat požadavkům uživatelů při neustálém zvyšování kvality služeb Globálního satelitního navigačního systému a s ním související infrastruktury.
 • Poskytováním kvalitních služeb, které jsou zárukou spokojenosti uživatelů, co možná nejefektivnějším způsobem.
 • Zapojením všech zúčastněných stran s cílem vyvíjet inovativní a efektivní aplikace, služby s přidanou hodnotou a uživatelské technologie, které podpoří plné přijetí evropského GNSS.
 • Zajištěním, že služby a provoz evropského GNSS budou dokonale bezpečné a dostupné.

Více informací

GSA ve zkratce

 • Agentura založená v roce 2004 se přestěhovala v září 2012 do Prahy
 • Jediná agentura Evropské unie, jejíž sídlo je v České republice
 • V pražském sídle GSA pracuje tým 125 lidí z 20 zemí
 • Je to jediná agentura EU zabývající se činností ve vesmíru

Co je Galileo?

Galileo je evropský globální nezávislý satelitní navigační systém, který bude poskytovat vysoce přesné globální služby pod civilní správou. Je navržen tak, aby byl kompatibilní a v případě některých služeb také interoperabilní s podobnými existujícími systémy.

Tato možnost kombinovat různé signály, označovaná také jako multiGNSS, v praxi znamená, že uživatel bude schopen určovat svoji pozici s jediným přijímačem ze satelitů v různých konstelacích v libovolné kombinaci.

Více informací

Z čeho se skládá systém Galileo?

Systém bude tvořen sestavou třiceti satelitů umístěných na tři úrovně orbitálních drah kolem Země ve výšce 23 222 km svírajících úhel 56 stupňů vůči rovníku a související pozemní infrastrukturou. Standardním využitím duální frekvence bude Galileo v reálném čase poskytovat přesnost až do jednoho metru. Systém bude uveden do plného provozu v roce 2020. V současné době je již na orbitální dráze umístěno deset satelitů, takže instalace potřebné infrastruktury probíhá podle plánu.

Galileo bude v reálném čase poskytovat přesnost určování polohy až na úroveň jednoho metru, což je mnohem lepší než přesnost systému GPS. Na rozdíl od systému GPS bude tento systém kompletně pod civilní správou, takže bude zaručovat dostupnost služeb i v těch nejextrémnějších podmínkách. A vzhledem k tomu, že Galileo bude plně interoperabilní se systémem GPS, rozšíří celkový počet navigačních satelitů, což posune hranice navigační technologie a zlepší kvalitu a spolehlivost navigačních signálů pro uživatele po celém světě. Velký počet satelitů a dostupnost aktivních náhradních dílů je zárukou, že případný výpadek některého ze satelitů nebude mít na uživatele vliv.

Satelitní systém Galileo je majetkem Evropské unie, která jej také financuje.

Jaké služby bude Galileo poskytovat?

Po úplném spuštění systému (před rokem 2020) bude Galileo poskytovat následující služby:

 • Základní službu (Open Service – OS) – bezplatně dostupnou službu pro zjišťování přesné polohy, pro navigaci a měření času, která bude využívat dvojité frekvence signálu Galilea z oběžné dráhy.
 • Veřejně regulovanou službu (Public Regulated Service – PRS) – šifrovanou zabezpečenou službu s dodatečnými pokročilými funkcemi navrženou tak, aby poskytovala větší odolnost a dostupnost, tato služba bude primárně určena pro potřeby veřejného sektoru.
 • Komerční službu (Commercial Service – CS) zpoplatněnou službu poskytující možnost ověření pravosti a služby vysoké přesnosti pro komerční aplikace.
 • Vyhledávací a záchrannou službu (Search and Rescue Service – SAR) která bude pomáhat při vyhledávání lidí, plavidel a letadel v nouzových situacích. Tento systém bude rovněž uživatelům vysílat odpovědní signál s informací, že zachránce je s jejich situací seznámen a že pomoc je na cestě. To je významný pokrok oproti existujícím systémům, které neposkytují žádnou zpětnou vazbu.

Více informací

Systém Galileo najde využití například v zemědělství. Foto: © GSA

Systém Galileo najde využití například v zemědělství. Foto: © GSA

Co je to EGNOS?

Systém EGNOS  je založen na síti pozemních stanic a zařízení umístěném na třech geostacionárních satelitech. EGNOS sbírá data o aktuální přesnosti signálů GPS, zvyšuje jejich přesnost a informuje uživatele o aktuální spolehlivosti systému. Tato takzvaná „integrity data“ jsou pak ve formě signálu EGNOS vysílána na satelity na oběžné dráze, odkud jsou zpět odesílána uživatelům ve formě signálu podobného GPS.

Systém EGNOS začal nabízet své služby pro aplikace neohrožující lidské životy v říjnu 2009. V březnu 2011 spustil službu Safety-of-Life Service splňující standardy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), s níž se výrazně zpřesnilo vertikální navádění letadel při přistávání.

V současné době je ve vývoji nová verze EGNOS v rámci programu EGNSS Evolution. Ta umožní využití tohoto systému také ke zlepšení parametrů systému Galileo.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je již v plném provozu, jeho služby využívají především letečtí dopravci, zemědělci a další uživatelé, jejichž činnost je závislá na přesnosti a spolehlivosti navigačních signálů.

Více informací

Kdo využívá satelitní navigaci?

Využití Globálního navigačního satelitního systém (GNSS) se ve světě značně rozšiřuje. V roce 2014 bylo v provozu přibližně 3,6 milionu přístrojů využívajících signály satelitní navigace a do roku 2019 by měl tento počet stoupnout na sedm miliard. To znamená, že na každého obyvatele Země bude připadat jeden přístroj využívající GNSS.

Přestože existuje celá škála přístrojů využívajících služby a aplikace GNSS, dominantní pozici zaujímají především chytré telefony (v roce 2014 jich bylo ve světě v provozu 3,08 miliardy), které jsou hlavním segmentem využívajících služeb založených na určení vlastní polohy. Následovaly je navigační přístroje do automobilů (260 milionů). Další přístroje už tak početné nejsou, ovšem miliony obyvatel celého světa jsou již dnes závislé na aplikacích GNSS, zejména v takových oborech, jakými jsou doprava, zemědělství, zaměřování a kritická infrastruktura.

Trh s GNSS lze rozdělit do několika klíčových segmentů, z nichž má každý specifické charakteristiky a poskytuje služby specifické klientele:

 • Služby založené na určení vlastní polohy – Location-Based-Services (LBS)
 • Letecká doprava
 • Silniční doprava
 • Námořní doprava
 • Železniční doprava
 • Zaměřování
 • Zemědělství
 • Určování času a časové synchronizace

Více informací o vývoji trhu GNSS naleznete ve zprávě GSA publikované pravidelně každých 18 měsíců.

Foto: © GSA

Foto: © GSA

 

Titulní ilustrace: ESA/J. Huart

 

Print Friendly, PDF & Email

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *