Des Dorides: Český průmysl se významně podílí na výzkumu satelitní navigace

Komerční prezentace

 

Carlo Des Dorides je výkonným ředitelem evropské agentury GSA. Odpovídá na otázky týkající se jak obecně programů satelitní navigace EGNOS a Galileo, tak pražského administrativního centra a zapojení českého průmyslu.

Před třemi lety se sídlo agentury GSA přestěhovalo z Bruselu do Prahy. Jak se splnila vaše očekávání a co se vám za tu dobu podařilo dokázat?

Pro GSA to byly tři náročné, ale zároveň také velmi produktivní roky. Abyste měli představu, v září 2012 jsme začínali se čtyřiceti zaměstnanci. Dnes máme v Praze 125 lidí dvaceti různých národností. Takže vidíte, že rosteme rychle.

Samozřejmě, růst počtu zaměstnanců je způsoben rozšiřováním našich kompetencí. Provozujeme v Evropě dva programy satelitní navigace: EGNOS a Galileo.

Od 1. ledna 2014 jsme plně zodpovědni za využití programu EGNOS. Ten zesiluje signál GPS nad Evropou, zvyšuje jeho přesnost a umožňuje jeho využití pro tak bezpečnostně náročné aplikace, jakými jsou například letecká doprava nebo lodní navigace v úzkých kanálech. Od roku 2011 je EGNOS certifikován pro civilní leteckou dopravu. V současné době jej využívá už více než 150 evropských letišť.

Naším cílem je dosáhnout, aby byl EGNOS stále více využíván a stal se součástí dalších odvětví, jimž může jeho zvýšená přesnost a spolehlivost přinést užitek. Ať už se jedná o silniční, námořní a železniční dopravu, zemědělství, geodézii, přehledové aplikace nebo o služby založené na určení přesné polohy.

Galileo je nezávislý evropský globální navigační satelitní systém špičkových parametrů spravovaný civilními organizacemi. V současné době krouží na oběžné dráze kolem země celkem deset satelitů, které představují jednu třetinu finálního stavu. Systém by měl být v plném provozu v roce 2020. GSA se nyní připravuje na převzetí zodpovědnosti za provoz a nabídku služeb tohoto systému, k čemuž by mělo dojít v lednu 2017.

Letos v září byly vypuštěny na střední oběžnou dráhu kolem Země satelity systému Galileo s pořadovým číslem devět a deset. Dosáhli jste už počáteční operační schopnosti celého systému?

Galileo se bude skládat ze sestavy 30 satelitů umístěných na třech orbitálních úrovních ve výšce 23 222 km v úhlu 56 stupňů vůči rovníku. Jeho součástí je také nezbytná pozemní infrastruktura. Standardně bude Galileo poskytovat signály dvojí frekvence, což umožní v reálném čase dosahovat přesnosti systému do pouhého jednoho metru. Předpokládáme, že první služby začneme poskytovat v roce 2016 a plné kapacity systému dosáhneme v roce 2020.

Start rakety Sojuz s devátým a desátým satelitem systému Galileo na palubě (11. září 2015).

Jaké služby bude Galileo poskytovat?

Můžeme je rozdělit do čtyř skupin: bezplatně dostupnou základní službu (Open Service – OS) pro zjišťování přesné polohy, pro navigaci a měření času, která bude využívat dvojité frekvence signálu Galilea z oběžné dráhy. Dále veřejně regulovanou službu (Public Regulated Service – PRS) – šifrovanou zabezpečenou službu s dodatečnými pokročilými funkcemi navrženou tak, aby poskytovala větší odolnost a dostupnost. Bude primárně určena pro potřeby veřejného sektoru. Komerční služba (Commercial Service – CS) bude zpoplatněna, poskytne možnost ověření pravosti a služby vysoké přesnosti pro komerční aplikace. A konečně vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue Service – SAR) bude pomáhat při vyhledávání lidí, plavidel a letadel v nouzových situacích.

Vyhledávací a záchranná služba bude k dispozici už v průběhu příštího roku. Hlavní funkce Základní služby a Veřejně regulované služby pak budou následovat v krátkém čase. Ačkoliv v této rané fázi nebude možné využívat systém Galileo samostatně, uživatelé budou už moci těžit ze zvýšené úrovně služeb ve srovnání se samotným systémem GPS. Výkon Galilea se bude zvyšovat a budou zaváděny nové služby tak, jak budou na oběžné dráze přibývat nové satelity tohoto systému.

Můžete v krátkosti vyjmenovat technologické přednosti navigačního systému Galileo ve srovnání s existujícími systémy (GPS a Glonass)?

Galileo je civilní systém vlastněný a spravovaný Evropskou unií. Jedna z jeho předností spočívá v dosažení nezávislosti Evropy na americkém a ruském systému.

Navíc Galileo bude poskytovat v reálném čase přesnost určení polohy s odchylkou do jednoho metru. Bude garantovat dostupnost služeb i za těch nejextrémnějších podmínek. A vzhledem k tomu, že Galileo bude plně interoperabilní se systémem GPS, rozšíří celkový počet navigačních satelitů, což posune hranice navigační technologie a zlepší kvalitu a spolehlivost navigačních signálů pro uživatele po celém světě.

Jak se změní poslání agentury GSA poté, kdy bude systém Galileo uveden do plného provozu? Co budou vaše hlavní úkoly?

Kromě zodpovědnosti za zajištění provozu, poskytování služeb, komercializaci produktů a zabezpečení systému bude GSA také plně zodpovědná za řízení programu Galileo a za zajištění vývoje spolehlivých a bezpečných služeb.

Jak se podílejí na projektu Galileo čeští vědci, případně český kosmický průmysl? Může taková spolupráce pomoci tuzemskému průmyslu, ať už jde o oblast technologického transferu, případně o vědecké spolupráce?

Samozřejmě, že je mnoho českých vědců a firem, které jsou zapojeny do vývoje downstreamových aktivit jak Galilea, tak EGNOSu, právě tam je největší hodnotový potenciál. Český průmysl se již významně podílí na výzkumu v oblasti satelitní navigace financovaného výzkumnými a vývojovými programy EU (FP7 a Horizon 2020), které řídí naše agentura. Česká účast na našich projektech roste velice rychle. Jsme přesvědčeni, že přítomnost agentury GSA v České republice stimuluje český výzkum a že místní průmysl se stále více snaží zapojit do našich programů. To je pro budoucnost velice slibné.

 

Titulní foto: Carlo Des Dorides. © GSA

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *