Paraziti provázejí lidstvo od jeho počátků. Nicméně mezi lidmi bohatého západního světa jich nikdy nebylo méně než v současnosti. Tak proč se dnes šíří zprávy, že jsme všichni promořeni a že tito cizopasníci způsobují nemoci od cukrovky po rakovinu?

Lidské zdraví je v osobní rovině poměrně choulostivé téma. U parazitů to platí obzvlášť.

Lidem se o podezření na přítomnost cizopasníků ve svém těle nehovoří snadno a často se pak stává, že své domněnky konfrontují nejdříve s informacemi prezentovanými na nejrůznějších internetových serverech a ve veřejných diskusních fórech. V poslední době se všemi médii (zejména internetem) s narůstající intenzitou šíří hrozby, že jsme všichni promořeni parazity, a ti jsou příčinou nepřeberné škály onemocnění, migrénami počínaje a nejrůznějšími typy rakoviny konče.

Řada těchto informací je sice nepravdivá a zavádějící, ale mnozí lidé se nakonec ocitají v rukách „moderních lidových léčitelů“ či dokonce šarlatánů s podivnými diagnostickými přístroji (někdy sami sebe nazývají „detoxikačními poradci“). Tito lidé bez medicínského či parazitologického vzdělání jakoby zázračně diagnostikují výše uvedená a mnohá další onemocnění. Ve svých „ordinacích“ jsou schopni „diagnostikovat“ neexistující patogeny pomocí nových, údajně geniálních a univerzálních diagnostických přístrojů, a „léčit“ opět univerzálními způsoby. Zvláštní je, že tento fenomén a „léčebné“ postupy se v České republice objevily náhle po roce 1989. Jak to, že jsme do té doby neměli s parazity vážné problémy?

Dva bludy o parazitech

Značné popularitě mezi stoupenci alternativních způsobů léčby se těší dvě pozoruhodná tvrzení. Podle jednoho mohou parazité za všechna lidská onemocnění a zbavit se jich lze pomocí „univerzální léčebné frekvence“. Podle druhého lze s parazity úspěšně bojovat pomocí tzv. Mistrovského minerálního roztoku (MMS) a jeho alternativ (CDS, CDH). Podrobnější informace můžete zobrazit kliknutím na následující titulky:

Původci všech nemocí, rezonanční diagnostika a léčba

Na počátku bludu, že parazité jsou původci všech nemocí, stojí mimo jiné doktorka Hulda Regehr Clarková (1928–2009), Kanaďanka, která během své praxe naturopatky „objevila“ způsob léčení VŠECH nemocí.

Ve svých knihách (The Cure of All Cancers, The Cure for HIV/AIDS či The Cure For All Diseases) tvrdí, že každý organismus vysílá elektrické signály v přesně daném frekvenčním rozmezí, tzv. biologické záření. Frekvenční rozmezí této bioradiace závisí přímo úměrně na velikosti organismu, přičemž paraziti (myšleno viry, bakterie, plísně a paraziti) vysílají frekvence zhruba od 77 do 900 kHz, a tak je údajně lze i diagnostikovat. Dle její teorie, vysíláme-li stejnou frekvenci opačným směrem, pak parazit začne tzv. rezonovat, a při dostatečně dlouhé a opakované aplikaci nakonec údajně uhyne.

„Geniálním“ objevem dr. Clarkové je pak univerzální léčebná frekvence 30 kHz, která zahubí údajně úplně všechno „zlé“. Parazitů se podle dr. Clarkové lze snadno zbavit také úpravou diety a bylinkami, ale především pak opakovaným vystavením se elektrickým impulsům.

Dr. Clarková získala doktorát ze zoologie a botaniky (1958, University of Minnesota, USA), a tak by se dalo čekat určité povědomí o tom, jak to v přírodě funguje. Veškerá její tvrzení zůstávají neověřenými teoriemi a své „objevy“ ani nikdy netestovala žádnými vědeckými metodami.

Tato fyzioložka (jak se v životopisech označovala, snad proto, že se v dizertační práci zabývala iontovou balancí ve svalech krevet) je však autorkou několika úžasných parazitologických „objevů”, kupříkladu:

• Měchovci (Ancylostoma, Necator) jsou původci depresí (vyskytují se téměř výhradně v tropech).

• Škrkavka (Ascaris) působí za přispění antokyanů (přírodní barviva) epilepsii a křeče.

• V kombinaci se znečištěním lidského těla rozpouštědly se člověk stává mezihostitelem motolice střevní (Fasciolopsis buski), která se usadí v jakémkoliv orgánu lidského těla a vyvolá zde ta nejzávažnější onemocnění – působí všechny typy rakoviny, AIDS, diabetes typu II, Alzheimerovu a Crohnovu chorobu, Kaposiho sarkom, lupus, univerzální alergický syndrom a řadu dalších chorob. Z pohledu parazitologa jsou uvedená tvrzení naprostý nesmysl.

Věnujme se podrobněji poslednímu z nich. Za prvé, motolice střevní (F. buski) se vyskytuje pouze v jihovýchodní Asii. Za druhé, životní cyklus této motolice nedovoluje využít jiného mezihostitele než určitého vodního plže. Miracidium (larvální stadium líhnoucí se z vajíčka a napadající měkkýše) nemá v případě člověka žádné prostředky k překonání lidské kůže.

Švýcarská skupina zkoumající možnosti alternativních metod pro léčbu rakoviny, The Swiss Study Group for Complementary and Alternative Methods in Cancer (SCAC), vydala pro pacienty s rakovinou varování, ve kterém zdůrazňují, že se uvedený parazit ve Švýcarsku či jiných západních zemích nevyskytuje. Připouští sice možnost, že F. buski by mohla být příčinou rakoviny, ale pouze v Asii a pouze u rakoviny jater, a to jako jedna z mnoha příčin tohoto onemocnění.

Žádné specifické frekvence či impulzy patogenních organismů či buněk moderní biofyzika doposud nenašla (krom těch, co vznikají při činnosti svalstva či mozku) a už vůbec není možné vysvětlit, proč by se nějak lišily kmity „zdravých“ a „patologických“ buněk (včetně rakovinných), což tvrdí „moderní lidoví léčitelé“. Slabé elektrické potenciály, které tyto přístroje zachycují, jsou ve skutečnosti šumem či chyby měření získané z těla pacienta, ale i z jeho okolí.

O neúčinnosti této metody svědčí vícero klinických studií, podle nichž mají všechny biorezonanční přístroje pouze placebo efekt.

Ke stejnému závěru došly naše jednoduché experimenty, jak se dočtete níže v podkapitole Jak jsme NEzabili parazita.

V USA nejsou tyto přístroje schváleny a jejich dovoz je zakázán. Značná část lidské populace tíhne k iracionálním bludům a věří jim, naše země v tom není bohužel výjimkou. Našla se řada následovníků, kteří si na těchto teoriích založili výnosný byznys: k původnímu přístroji na měření či vysílání frekvencí přibyly různé modifikace – a ke střevním motolicím, měchovcům a škrkavkám přidali všechny parazity, které lze na internetu vyhledat.

Zajímavé je, že tyto přístroje je možné u nás zakoupit a různá alternativní centra je používají, přestože ministerstvo zdravotnictví před nimi již před lety varovalo a Česká obchodní inspekce jejich prodej jako léčebné prostředky zakázala.

Všelék MMS

Dalším bludem, který se objevuje ve spojitosti s alternativní léčbou parazitárních nákaz, je všelék MMS vyvinutým Američanem Jamesem Humblem.

Jedná se o tzv. Mistrovský Minerální Roztok (MMS, Miracle Mineral Supplement), což je roztok s oxidem chloričitým, který vzniká reakcí chloritanu sodného a kyseliny. Tento všelék „objevil“ Humble v roce 1996, když svým spolupracovníkům, kteří údajně trpěli malárií, dal vypít vodu ošetřenou přípravkem pro úpravu pitné vody a oni se pak zázračně vyléčili.

Od té doby zasvětil svůj život zkoumání léčebných účinků oxidu chloričitého a od roku 2001 jej začal nabízet jako MMS. Proti výrobku se samozřejmě ihned „spikla farmaceutická lobby“. K nám dokonce Humble přijel osobně preparát propagovat. Mimochodem, již předtím si založil vlastní církev a jmenoval se jejím arcibiskupem.

Vývoj jde v této oblasti nezadržitelně kupředu, a tak se můžete setkat i s pojmy jako MMS2, CDS, CDS2 a nejnověji pak s CDH, kde se místo kyseliny používá hydrogensíran sodný.

Jak to celé podle Jamese Humbla vlastně funguje? Citujme jeho vlastní slova: „Věc vypadá takto: oxidační napětí oxidu chloričitého je +0,95 V. Oxidační napětí většiny lidského těla je přibližně +0,090 V. Vidíte to? Obojí je POZITIVNÍ. To znamená, že se navzájem odpudí a nebudou na sebe vzájemně působit. To je jasné, ne? Oxid chloričitý bude putovat tělem, dokud se nerozloží, ale bude přitom stále odpuzován tělesnými tkáněmi, nikdy se s nimi nedostane do aktivního kontaktu, a proto je také nikdy nemůže poškodit. (…) Jediný efekt je zničení patogenů, sloučenin těžkých kovů a jedů, které mají NEGATIVNÍ náboje.“ Vzdělaný čtenář si závěr udělá sám.

Oxid chloričitý má však skutečně dezinfekční účinky a jako takový se v některých oblastech používá pro úpravu pitné vody. Ale jeho maximální povolené množství je 0,8 ppm. Základní léčebný protokol Jamese Humbla je založen na popíjení oxidu chloričitého mnohonásobně převyšující bezpečnou koncentraci – 3 kapky MMS odpovídají 150 ppm! V Ugandě použili pro „léčbu“ malárie místních lidí dokonce 15 kapek MMS. Většina „moderních lidových léčitelů“ doporučuje aplikovat MMS několikrát denně a dokonce celoživotně. Pacienti se po něm údajně cítí skvěle, ale připouštějí reakce jako nevolnost, závratě, bolesti břicha, hlavy, očí atd. Základem přesvědčení o účincích MMS je víra, že se nejdřív musí pacientovi udělat špatně, což je znamení, že tělo vyplavuje parazity a patogeny… Ve skutečnosti se však jedná o typické příznaky otravy. Proto si tento přípravek vysloužil mezi vědci posměšnou přezdívku „savo “ a jeho konzumenti „IPPB“ (iracionální poživatelé průmyslového bělidla). MMS je dnes zakázán v Itálii, Španělsku, Austrálii a Kanadě. Úřady ČR, Slovenska či USA před jeho použitím varují. Přesto se najdou lidé, kteří MMS s nadšením užívají. Když vezmeme v úvahu strašlivé množství chemoterapeutik, které tito léčitelé lidem doporučují, je úsměvné i upozornění, že paraziti nemají rádi vibrace, a tak je třeba sportovat, pohybovat se – a samozřejmě aplikovat přístroj zapper.

Škulovec široký (Diphyllobothrium latum) je velká tasemnice z řádu štěrbinovky (Pseudophyllidea), příp. po novu z řádu Diphyllobothriidea. Je to endoparazit, který se vyvíjí v celé řadě živočichů (včetně člověka) a vyznačuje se poměrně složitým životním cyklem – má dva mezihostitele a jednoho definitivního. Vyskytuje se v severní Evropě a v alpských jezerech, v ČR nikoliv. Foto: Autor.

Škulovec široký (Diphyllobothrium latum) je velká střevní tasemnice, která dospívá v celé řadě savců (včetně člověka) a vyznačuje se 3-hostitelským životním cyklem. Vyskytuje se ostrůvkovitě v chladnějších částech holoarktické oblasti, v severní Evropě a v alpských jezerech. Foto: Roman Kuchta.

 Věrní průvodci člověka

Paraziti jsou s námi od počátků lidstva a zřejmě se jich nikdy nezbavíme. Což je, jak zmíníme níže, vlastně i dobře. Jen u člověka bylo dosud popsáno asi 400 druhů parazitů či symbiontů. Přičemž nutno zdůraznit, že zdaleka ne všechny nám významně škodí.

Paraziti

Parazitismus je vztah dvou organismů, kdy jeden (parazit) z něj má zisk a druhý (hostitel) na něj doplácí snížením své zdatnosti.

Parazit se buď živí tkáněmi hostitele, nebo se přiživuje na jeho potravě. Parazitismus patří mezi ostatní typy soužití mezi organismy (symbiózy), stejně jako komensalismus (soustolovnictví, kdy jeden organismus má ze soužití prospěch, druhému však neškodí) či mutualismus (žijí spolu, ale neovlivňují se). Neexistuje zde vždy jasná hranice. Často záleží na množství parazitů a na imunitním stavu hostitele: tentýž druh organismu tak může být pro různé příslušníky jednoho hostitelského druhu (včetně člověka) parazitem, komenzálem, mutualistou nebo dokonce i symbiontem.

Parazitismus je velmi úspěšnou životní strategií, kterou využívá ve větší či menší míře vše živé: viry, bakterie i vyšší organismy. Za parazita v užším slova smyslu byl dříve považován „parazitický živočich”, ale poté, co se jednobuněční „živočichové” ocitli ve všech superříších, pod pojmem parazit v užším smyslu slova rozumíme parazitický eukaryotní organismus (bez bakterií a virů).

Některé teorie dokonce naznačují, že druhů žijících parazitickým způsobem života je více než těch neparazitických.

Paraziti ohrožující život člověka nebo vážně poškozující jeho zdraví tvoří menšinu a navíc se mnozí vyskytují pouze v tropických částech světa. (Také naši domácí mazlíčci mají své parazity, většina, včetně tasemnic psů a koček, je však druhově specifická, a proto člověka nakazit nemohou. To platí o většině parazitů zvířat.)

Zejména u západní civilizace je dnes oproti minulým stoletím promořenost velmi nízká. Mimo jiné propto, že lidé v bohatých zemích netrpí nedostatkem potravy (oslabené tělo paraziti snáze napadají) a kladou (až přehnaný) důraz na čistotu.

Za této situace se s parazitem vůbec nepotkáme, nebo se s ním rychle sami vypořádáme, případně ho snadno „uživíme“.

Nezapomeňme ani na zdánlivě paradoxní objev poslední doby – paraziti nám mohou za určitých okolností dokonce i pomáhat. Ukazuje se, že jsou schopni potlačit či dočasně vyléčit některá autoimunitní onemocnění jako například alergie, Crohnovu chorobu nebo ulcerativní kolitidu.

V některých případech bylo experimentálně prokázáno, že přítomnost určitých druhů parazitů (tenkohlavec, měchovec atd.) v těle pacienta s autoimunitním onemocněním může tato onemocnění mírnit, či dočasně zcela potlačit. Tedy nikoli nemoc způsobit, jak tvrdí „detoxikační poradci“, ale léčit. Podobně roupy a škrkavky, tedy paraziti dnes vzácní, ale dříve zejména u dětí hojní, zřejmě také mohou pomáhat ke správnému fungování našeho imunitního systému.

Tento fakt se už odráží v nových medicínských postupech – tzv. terapie helminty (cizopasnými červy) jsou již ve třetí fázi klinických zkoušek a zřejmě budou v budoucnu legální a účinnou léčbou výše zmíněných onemocnění.

Jak je (opravdu) najít a jak se jich zbavit

Studium parazitů (zejména lidských) se začalo rozvíjet zhruba v 16. století. Od té doby vědci rozklíčovali jejich složité životní cykly, popsali celou řadu příznaků parazitóz, způsob nákazy, jejich rozšíření i přesné diagnostické postupy. Současně dnes víme i jak tato onemocnění léčit. Jen u malého počtu parazitárních onemocnění je léčba prozatím problematická (např. trypanozomy, ničivky).

Diagnostické a léčebné metody parazitárních nákaz se tedy mohou opřít o několik století trvající výzkum, na jehož základě jsou specialisté schopni velmi přesně stanovit přítomnost parazita v těle člověka, identifikovat ho a spolehlivě eliminovat.

Současná běžná diagnostika parazitů je založena na přímém mikroskopickém nálezu patogenu či jeho infekčních stadií (cysty, vajíčka, larvy), nebo molekulárně diagnostickém průkazu DNA parazita, např. ve vzorku stolice či krve.

Některé dobře zavedené a spolehlivé diagnostické postupy využívají také nepřímého průkazu, tzn. sledování změny vybraného parametru, který souvisí s přítomností parazita, např. přítomnost specifických protilátek v krvi pacienta proti parazitárnímu agens.

Identifikace parazitů vyžaduje příslušné přístrojové vybavení včetně znalosti metod a pro nestudovaného člověka bez odborné praxe je téměř nemožné dospět k relevantnímu výsledku.

Ačkoli to „moderní lidoví léčitelé“ nabízejí, rozhodně není možné diagnostikovat všechny parazity jedním typem vyšetření – už jen proto, že se vyskytují v různých částech organismu a v různých tkáních.

Patogeny (včetně bakterií a virů) se podobně v žádném případě nedají identifikovat na základě změn elektrického pole (tzv. vysokofrekvenční diagnostika neboli biorezonance), nebo dokonce takto z těla odstranit. I to tvrdí „moderní lidoví léčitelé“.

Také tzv. vyšetření kapky krve v temném poli nemůže prokázat téměř nic, zejména pak určitě ne střevní parazity, kteří se v krvi nevyskytují. Navíc většina původců onemocnění je velmi malých rozměrů či jsou málo početní, takže bez specifického barvení je není možné ani s pomocí mikroskopu rozeznat. Přesto se nás „moderní lidoví léčitelé“ snaží přesvědčit o opaku.

V České republice existuje značné množství renomovaných diagnostických laboratoří, které pravidelně procházejí akreditacemi kontrolujícími kvalitu jejich práce. Z přísných požadavků na kvalitu vyplývá, že pokud odborné pracoviště (laboratoř) opakovaně neprokáže přítomnost parazitů ve vzorku ani při opakovaném odběru, pak je s velkou pravděpodobností pacient negativní, čili bez parazitů.

Národní referenční laboratoř identifikuje všechny hlášené případy závažných parazitů a ostatních infekční onemocnění v České republice a jejich roční statistiky jsou veřejně dostupné.

Na základě jejich údajů je patrné, že jen zlomek obyvatel České republiky trpí nějakým závažným parazitárním onemocněním. Například počet případů napadení neškodnými dospělci tasemnic se pohybuje kolem deseti případů ročně.

Národní referenční laboratoře

Ve všech krajských nemocnicích jsou akreditované parazitologické laboratoře. Kromě toho existuje i síť akreditovaných soukromých diagnostických laboratoří. K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice slouží program EPIDAT.

Tasemnice Hymenolepis diminuta.  Lidský parazit. Foto: Roman Kuchta.

Tasemnice Hymenolepis diminuta.  Lidský parazit. Foto: Roman Kuchta.

Skutečné možnosti parazitů v Čechách

Většina parazitů má složité vývojové cykly. Pokud člověk nenavštívil oblast, kde parazit žije, prostě se jím nakazit nemůže.  Typickým příkladem je malárie; malaričtí komáři se v Čechách vyskytují, ale původce malárie – Plasmodium spp. ­– v nich není schopen dokončit svůj cyklus.

Životní cykly většiny lidských parazitů jsou známy stejně jako skutečnost, že je nemožné je zkrátit či obejít, jak to tvrdí „moderní lidoví léčitelé“. Jak již bylo zmíněno, paraziti také mají své typické lokalizace, takže například střevní paraziti se nemohou vyskytovat v kloubech či v mozku, což léčitelé často popírají a běžně je tam „diagnostikují“.

Nicméně i v Česku se parazity nakazit lze. A spektrum zdrojů nákazy může být velmi široké. Jen výjimečně paraziti v infekčních stadiích aktivně pronikají kůží člověka (např. krevničky nebo měchovci – v ČR nebyl jejich výskyt u člověka zaznamenán, s výjimkou ptačích schistosóm – krevniček způsobující u člověka pouze svědící vyrážku).

V našich podmínkách se můžeme nejčastěji nakazit alimentární cestou, to znamená kontaminovanou vodou či potravou, nebo případně infekcí zprostředkovanou bodavým hmyzem či klíštětem. Infekční stádia některých střevních parazitů se do vnějšího prostředí dostanou  společně se stolicí svého hostitele (člověka, zvířete). Ale aby došlo k šíření, musela by přijít do kontaktu s pitnou vodou.

Lamblie střevní. Způsobuje střevní onemocnění giardiózu. V ČR nejčastější lidské střevní onemocnění způsobené parazitickým prvokem, s incidencí až několika stovek případů. Foto: Public Domain, CDC/ Janice Haney Carr.

Lamblie střevní. Způsobuje střevní onemocnění giardiózu, v ČR nejčastější lidské střevní onemocnění způsobené parazitickým prvokem, s incidencí až několika stovek případů. Foto: Public Domain, CDC/ Janice Haney Carr.

Voda je u nás bedlivě kontrolována příslušnými hygienickými stanicemi a jen velmi zřídka dojde ke kontaminaci, která se ve větší míře může týkat spíše soukromých zdrojů (zejména u studní, ale výjimečně i centrálního zásobování – viz nedávna kauza v Dejvicích).

U nás žije jen několik druhů parazitů, kterými se může člověk z pitné vody nakazit, např. lamblie střevní, patogenní améby, kryptosporídie atd. způsobující převážně průjmová onemocnění.

Dalším zdrojem infekce může být kontaminovaná potrava. Tento potenciál má však pouze omezené spektrum potravin. Například syrové maso. Toho si je ministerstvo zdravotnictví vědomo, a tak veškeré maso prodávané u nás prochází parazitologickou kontrolou.

Samozřejmě nikdy nelze zcela vyloučit riziko, ale účinnost záchytu je vysoká. Česká republika patří mezi státy s velice dobrou kontrolou potravin a některé metody byly u nás dokonce vyvinuty. Příkladem může být trichineloskopie, metoda umožňující odhalit larvy svalovců (hlístic rodu Trichinella) v mase.

I kdyby kontrola kontaminaci masa neodhalila, existuje ještě jedna bariéra: všechny parazity (nejen svalovce) spolehlivě zabije dostatečná tepelná úprava potraviny, a to jak vaření, tak mražení.

Riziková je tak nanejvýš nedostatečná hygiena při kontaktu se syrovým masem či nedostatečná tepelná úprava masa a pokrmů z něj připravovaných.

Paraziti, rakovina, placebo

Častou a nebezpečnou dezinformací je, že paraziti jsou mnohdy přímými původci rakoviny či diabetes. Možný vztah parazitických helmintů (červů) k rakovině se (pochopitelně) intenzivně sleduje. Pouze tři zástupci se objevují v seznamech Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny jako prokázané, ale vzácné lidské karcinogeny – převážně africká krevnička močová (Schistosoma haematobium) a asijské jaterní motolice (Clonorchis sinensis a Opisthorchis viverrini). Léčit rakovinu útokem na parazity je tedy zcestné.

Za důkaz úspěšné léčby jsou často vydávány různé artefakty ve stolici. Parazitologové však vědí, že při vyšetření je třeba dát pozor na časté útvary, které mohou nezkušeného pozorovatele zmást: jsou jimi zejména zbytky potravy ve stolici, např. vlákna či semena rostlin nebo odumřelé části sliznice střeva. Ty neodborník včetně „moderních lidových léčitelů“ často považuje (nebo vydává) za parazity.

útvary, které parazity svým vzhledem připomínají a laici je za ně zaměňují. Ve vzorcích stolice se typicky jedná o zbytky potravy a kousky střevní sliznice. Takové obrázky posílají lidé do laboratoří s žádostí o určení nebo je vystavují na webu jako důkaz, že lidé jsou parazity doslova prolezlí. (např.

Pseudoparaziti. Útvary, které parazity svým vzhledem připomínají a laici je za ně zaměňují. Ve vzorcích stolice se typicky jedná o zbytky potravy a kousky střevní sliznice. Takové obrázky posílají lidé do laboratoří s žádostí o určení nebo je vystavují na webu jako důkaz, že lidé jsou parazity doslova prolezlí (obr. nahoře). Pod mikroskopem jsou pak za parazity často považovány běžné a neškodné konidie hub, rostlinné trichomy či pylová zrna. Pokud se mikroskopické preparáty zhotovují v prašném prostředí, mohou se podobné útvary „objevit“ nejen ve stolici a moči, ale i v krvi či jiné tkání (obr. dole). Zdroj: Roman Kuchta.

Pseudoparaziti2_orez

Z vlastních zkušeností také známe mnoho případů, kdy mnohá podezření na parazitární nákazu vyplývají z psychického stavu pacienta. Je přesvědčován a přesvědčen, že ho trápí právě paraziti, přičemž lékař možnost parazitárního onemocnění opakovaně vyvrací. Mnoho takových lidí v „zoufalství“ vyhledá „moderního lidového léčitele“, který jim bohužel tuto diagnózu (za úplatu) potvrdí. Výstupem návštěvy je pak například doporučení změny životosprávy, nákup knih, bylinných čajů nebo tinktur či použití „virgule“ nebo „elektrod“ (tedy přístrojů jako je Zapper, Salvia, plasmový generátor) za účelem diagnózy a odstranění parazita.

Tyto přístupy nikoho nepoškozují (kromě kapsy pacienta) a často vedou i ke zlepšení zdravotního stavu, které lze připsat na vrub placebo efektu – již na počátku problém neexistoval, a proto byl úspěšně eliminován.

Pokud ovšem léčitel „diagnostikuje“ více či méně dlouhý seznam parazitů, včetně takových, kteří se v člověku dokonce vůbec nemohou vyskytovat nebo mohli, ale zaručeně by svého hostitele usmrtili, a doporučí léčbu chemickými látkami a léčivy (někdy dokonce léčivy určenými pro zvířata), u nichž ještě navíc pozmění předepsané dávkování, potom zde vyvstává zásadní problém a riziko.

Příklad "receptu" na parazity
Příklad "receptu" od léčitele - pokračování.

Příklad „receptu“ od léčitele. Archiv Romana Kuchty.

Pacient, který na takovou „léčbu“ přistoupí a začne předepsané látky užívat bez konzultace s lékařem (někdy jde i o léky v ČR neschválené), se ocitá až v přímém ohrožení života a léčitel, který terapii doporučil, balancuje na hraně zákona.

Lidé by měli vždy pečlivě zvážit, jaké přípravky a za jakým účelem užívají. Ať už chemoterapeutika, antihelmetika, nebo mistrovský minerální roztok (MMS) a jeho alternativy.

Existuje ostatně více experimentálních studií o účincích biorezonance či MMS. Žádná z nich účinek na parazitické organismy neprokázala.

Ke stejnému závěru došly i naše jednoduché experimenty.

Jak jsme NEzabili parazita

Pustili jsme se do ověření mistrovských minerálních roztoků – MMS.

V českém internetovém obchodě, který autorizoval sám James Humble, jsme zakoupili chemikálie na bělení textilu, obsahující chloritan sodný a kyselinu chlorovodíkovou – což jsou právě ingredience pro přípravu MMS. Nakazili jsme myši plasmodiem (parazit způsobující malárii). Když se parazit objevil v jejich krvi, podali jsme myším kapky MMS. Druhý den dostaly ještě druhou dávku MMS, tentokrát s dvojnásobnou koncentrací. Jak to celé dopadlo? MMS nemělo ani částečný terapeutický efekt. Všechny myši „léčené“ MMS uhynuly do 19. dne po infekci.

Ověřovali jsme i (ne)fungování biorezonance.

Oslovil nás pán, který se zajímal o metodu frekvenční léčby parazitů, s tím, že by si ji rád experimentálně ověřil. Poslal nám odkaz na video , kde se trepky vystavené elektrickým impulsům přestávají postupně pohybovat a během chvíle hynou. Právě takový generátor frekvencí jsme se rozhodli otestovat. K tomuto účelu jsme si vybrali tři jednobuněčné organismy. Trepku jsme po ruce neměli, tak jsme to zkusili na leptomonádách, leishmaniích a tetrahymenách. Buňky jsme nanesli na speciálně upravené podložní sklíčko, elektrodami jsme vše propojili s generátorem frekvencí a pod mikroskopem pozorovali, co se bude dít. A nedělo se vůbec nic, buňky vesele plavaly v roztoku na sklíčku a ne a ne zahynout.

Při zdravotních problémech a podezření na parazita by tedy měla první cesta člověka vždy vést k lékaři. Nenajde-li parazity on při speciálním vyšetření, pak je nutné hledat  příčinu potíží jinde.

Na článku spolupracovali Iva Kolářová, Martin Kašný, Oleg Ditrich, Petr Horák

RNDr. Iva Kolářová, Ph.D., (*1978) vystudovala parazitologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře parazitologie přednáší imunologii parazitárních nákaz. Zabývá se výzkumem slin flebotomů – krevsajícího hmyzu, který přenáší původce parazitárního onemocnění zvaného leishmanióza.

RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (*1977). Je absolventem magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, obor ochrana životního prostředí – ekotoxikologie a doktorského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, obor parazitologie. Zabývá se výzkumem parazitických červů –helmintů, zejména způsobem interakce parazitárních a hostitelských molekul.

RNDr. Oleg Ditrich, CSc., (*1953) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V Parazitologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích se věnuje parazitózám člověka.

Prof. RNDr. Petr Horák (*1965) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze v roce 1988, kde založil helmintologický tým, orientující se na výzkum motolic zvířat a člověka, a to zejména schistosom (krevniček). Věnuje se funkční morfologii, systematice a životním cyklům helmintů. Podílel se na objevení nové evropské neuropatogenní schistosomy, která je nyní intenzivně studována jako modelový organismus. Kromě odborných publikací v zahraničí je spoluautorem nové české učebnice „Paraziti a jejich biologie“ (TRITON, 2007).

K dalšímu čtení

Josef Chalupský: „KÝHO VÝRA: Invaze parazitů v ČR“. Zprávy České parazitologické společnosti č. 3, ročník 19, 2011.

Martin Podhorský: „Pseudoparaziti – část I. aneb neexistuje člověk, který by nějakého parazita neměl“. Zprávy České parazitologické společnosti č. 1, ročník 19, 2011. Oleg Ditrich: „Alternativní diagnostika parazitů“. Zprávy České parazitologické společnosti č.3, ročník 21, 2013

Oleg Ditrich: „O hajném Robátkovi a Přátelích Přírody“. Zprávy České parazitologické společnosti č.3, ročník 21, 2013

Julius Lukeš: „Léčitelé s přístroji aneb JAK PARAZITOVAT NA PACIENTECH A JEJICH PENĚŽENKÁCH“. Reflex č. 42, 2012.

Josef Chalupský: „Zprávy o knihách a nejen o nich.“ Zprávy České parazitologické společnosti č. 2, ročník 21, 2013.

Marek Kerles: „Paraziti místo léků – Jak jsem snědl tasemnici.“ Lidové noviny 4.10.2013, příloha Pátek. Ke stažení na http://www.paru.cas.cz/docs/documents/125-Lidovky-Patek-Lukes.pdf

Iva Kolářová a kol.: „Biorezonance aneb Experimentální ověření léčebných frekvencí dle Dr. Clarkové“. Zprávy České parazitologické společnosti č. 2, ročník 23, 2015. Ke stažení na http://www.parazitologie.cz/doc/Biorezonance.pdf

Další odkazy: http://www.zdravotnickydenik.cz/2014/12/alternativni-medicinu-ovladl-boj-proti-parazitum-a-piti-bazenove-dezinfekce/

https://www.natur.cuni.cz/biologie/parazitologie/aktuality/stanovisko-katedry-parazitologie-prf-uk-k-diagnostickym-a-terapeutickym-metodam-pouzivanym-v-alternativni-medicine-u-parazitarnich-infekci

 

Titulní foto: Hlístice Hysterothylacium dollfusi rozhodně není člověku nebezpečná. Parazituje na rybách veslonosích amerických, jejichž domovem je řeka Mississippi. Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu. Autor Roman Kuchta.

 

Další články tématu

Print Friendly, PDF & Email

Tagy

O autorovi

Roman Kuchta

Roman Kuchta

RNDr. Roman Kuchta, PhD. (1979) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Od roku 2007 pracuje v Parazitologickém ústavu AV ČR. V roce 2009 absolvoval roční Fulbrightovo stipendium na University of Connecticut, USA. V roce 2013 získal cenu Otty Wichterleho. Specializuje se na biologii a fylogenezi tasemnic.

49 komentářů

 1. miro

  Ahojte nabuduce skuste ten test spravit s kys citronovou kedze mms shcl je velmi slabe a potom uvidite ten vysledok a uricte nie iniekcne tak sa nedivte ze vam mys zomrela takze tento clanok je nepravdivy mozte si ho zmazat ..Skuste to s mms s citronovkou a tak ze ta mys by to mala vypit a nie podat iniekcne a potom ak to nebude fungovat tak az potom mozte povedat ze mms je podvod

  Odpovědět
   • Good Lights

    Jasne, to je přístup, nepište, pokud možno ať se ani neptá co ? A drží hubu a krok, paní, vám asi peníze padají z nebe že na financování těch hajzlů máte, každý na tom ale tak není, a tak musí přemýšlet sám za sebe, to že někam něco píše, nikdy není na škodu, to že nepíše a nechává si to prosebe je víc než škodné, mě nezajímá že napíše blbost, jsem rád za každé písmeno a radši přečtu 100blbostí, než abych se nedozvěděl 1 detail který by mi zachránil život. Vy jste ale třeba do diskuse nepřispěla ničím, jen jste dala najevo jakousí namyšlenou samolibost s naznačením toho že vy víte, a ostatní jsou blbci.. Co takhle místo „chytrých“ náznaků, uvést informaci na pravou míru, v čem se dotyčný plete, kde je problém který nevidíme, proč to je tak a né tak. To jste ovšem neudělala, proto vás považuji za někoho mnohem níže než dotyčný kterého kritizujete. Takže prosím já VÁS, nemáte li co říct, tak nekontaminujte těmito vašimi zbytečnostmi diskuse, váš komentář má nulovou informační hodnotu a je absolutně k ničemu.

    Odpovědět
    • Sanya V. Juutilainen

     Víte, já za sebou mám technickou střední a několik let vysoké školy. Chemické vysoké školy. Takže vím, co s lidským organismem udělá kyselina, zvenku i zevnitř – a to nejen zprostředkovaně.

     Ale pokud chcete umřít, jen do toho. Je pravda, že skoro nic lepšího než popíjení mms v dávkách k tomu nabádaných na internetu neznám.

     Odpovědět
     • Good Lights

      A to je tragédie dnešní doby, já jsem vyučený blbým zámečníkem a o zdraví a nemoci a myslím že i dalších věcech toho vím víc.. Nemyslím odborné znalosti, těch máte třeba více vy, ovšem co z toho jak je neumíte vužít správným způsobem. Co by mě ale velmi zajímalo.. je co ta kyselina udělá ? To by mě vážně zajímalo, jelikož jednu natolik koncentrovanou že dovede rozložit hřebík, máte vy ve svém žaludku i já a většina zdravých lidí, kyselina záchodová, HCL … K mms opět dodám, piji ho už x let, tuším 5-6 a toho mnou už protekl litr.. koupu se prakticky už jen v MMS, dále zežral jsem tak 100g chlornanu vápenatého v kapslích.. to je teprve dryják.. 😀 mimochodem zastavil jsem tím chlornanem dva hluboké zubní kazy.. Jdeme dále, mms komu jsem doporučil tomu to pomohlo a hlásal spokojenost.. pes, podkožní bulka na hlavě, častý problém, necelý týden a bylo to pryč.. Ale máte pravdu v tom, že to není pro každého a připouštím že někdo může být citlivý, nebo háklivý nebo zkrátka na to může reagovat kdokoli jakkoli to je menší nevýhoda MMS… Každopádně před jakoukoli návštěvou doktora, bych nejdřív volil MMS, jelikož zdaleka to není taková chemka, jako distribuují doktoři, to je jednoduchá chemie, tudíž váš obor a měla by jste o tom vědět maximum.. můžete mí říci proč jste tu školu studovala tu chemickou ? Proto aby jste udržela v bludu, nebo naučila to co předvádíte, tedy naprosto nedostatečná.. nebyla jste náhodou dcerou ředitelky ? Nechápu jak někdo může udělat chemickou školu a mít takový názor.. měla by jste vrátit papíry.. jelikož nejste přínosem společnosti ale právě tou škodnou.. proč berete lidem šanci na život šanci na zdraví ? Děláte to z nevědomosti nebo zákeřné podlosti či jste za to placená ? Snažím se pochopit myšlení vzdělaných lidí kteří svým jednáním hluboce poškozují ty největší chudáky… opravdu vám to stojí za to ? Já bych to nedělal ani za 1000,- na minutu…. bohužel nemyslím si že dovedete přeargumentovat můj arzenál argumentů, důkazů a v poslední řadě zástup lidí kteří za mnou stojí na mé straně.. Budete jim také tvrdit něco o kyselině.. ? MMS je snad kyselina ? Nebo myslíte citronovou ? ikdyby jakoukoli uvědomujete si ten poměr ? že dáváte pár kapek do sklenky vody, v novějších postupech se do vás kyselina vůbec nedostává, chlordioxid prochází přes vodu odděleně a sytí ji, je to nejšetrnější metoda MMS. Neřeknu kdybychom to po deckách chlampali.. ale i tak bychom toho museli vypít takové kvantum že by to snad ani nešlo aby nás to zabilo.. Když jste takové odbornice.. tak proč nezmíníte kolik množství chloritanu sodného musí člověk požít aby zemřel.. zhruba tolik jako kuchyňské soli.. je to podobně nebezpečné.. Na závěr jen dodám, že po těch zkušenostech s doktory, se raději otrávím MMSkem než abych se těm lékařským atrapám dostal do spárů. Poslední otázka jste věřící ? Ikdyž tuším odpověď..

     • Good Lights

      A to je právě kámen úrazu, neberte to osobně, ale já když jsem prokoukl, tak jsem nemohl uvěřit tomu co dělá s lidmi lékařská fakulta a i jiné škole, dá se říct čím vyšší, obtížnější, tím více mrzačí lidem mysl, můžete si toho všimnout i vy, podívejte se na kteréhokoli doktora v jakékoli reportáži kde se ho reportér zeptá na nějakou odbornost, v momentě se ten člověk octne na fakultě před tabulí a začne recitovat.. přitom třeba mžourá očima, má tiky, nebo zvedne oči vzhůru a začne intenzivně lovit v paměti.. toto je úctyhodný výkon ovšem škodlivý jak pro něj tak především pro všechny ostatní. Dnes mám dobrý den tak si toho važte, jelikož bych se do vás nejspíš pustil mnohem tvrději, hlavně za tu druhou část.. připadá mi že se mě pokoušíte vystrašit.. vážená.. právě jste svou kosou narazila né na kémen ale diamant.. spíše mě to pobavilo, neboť, já už narozdíl od vás s tím mám takovou spoustu zkušeností, poctivých zkušeností. Jelikož mám dotoho i dneska k šoku velkou vzácnost, zdravý rozum, taky nemám zájem ujíždět si na senzacích nebo věřit bludům, placebo efekt, nebo víru také ve věci MMS neberu v potaz.. prostě v této věci pevně stojím na důkazech, zkrátka jsem ochoten vám to dokázat několika způsoby. Říznu se do ruky, a použiji MMS, MMS nebudu pár měsíců užívat a uvidíte sama jak budu vypadat.. Nechtějte ale po mě abych užíval jakýkoli lékařský preparát, na to odvahu ani chuť nemám. Je ale úsměvná vaše první věta, jelikož jste mě polekala, neboť já když něco řeknu že vím, tak to opravdu vím a vím to JÁ , kdežto vy tlumočíte pod vlivem vašeho ega nějakou vysokou školu, a chemickou, a to víte ? Nevíte, myslí si že to ví ty školy od kterých to máte, já už se zděsil že jste si to ověřila a vypálila nějakým lidem díry do břicha nebo těla. Vlastně ale ani nevím o jaké kyselině mluvíte ? U MMS se používá citrinová, ta se používá všude v potravinářství ale pravdou je že je to svinstvo, pak tedy asi myslíte kyselinu chlorovodíkovou kde každý občan ČR od horsta fuchse ví že rozloží každý kov 😀 asi vám ale unikl takovou detail, že už tu kyselinu v sobě každý máme krátce po narození, bez ní by to nešlo, a její koncentrace je tak silná že dovede rozložit hřebík ! Možná taky nevíte že vám ta kyselina žere nonstop žaludek a za den se vám údajně několikrát obnoví protože vnitřně ubývá a z venku přibývá, údajně, nevím to jistě moc se mi to nezdá ale kolegové kterých se zastáváte toto tvrdí.. Proto je vhodnější kombinovat MMS s Hcl, teď to hlavní, jelikož máte za sebou školy, tudíž pro vás nemůže být problém spočítat si jak asi mohou být nebezpečné 3kapky chloritanu 3 kapky kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 3-4%, to celé naředěné 2mi dcl čisté vody.. tak a teď stále trváte na tom že chci umřít ? Že mi hrozí perforace jícnu ? Že si mohu poleptat trávicí trakt dle inspekce pro kontrolu léčiv ? Víte kolik chloritanu by musel člověk požít aby umřel ? 2 polékové lžíce, spíše ale 3.. tolik si nedávám nedávám ani do vany, osobně bych chtěl vidět toho kdo by to zvládl vypít, snad jen pouze koncentrovaně a to si dovolím říci že takového blbce na světě nenajdete, já se MMS předávkoval, né jednou, a to jsem došel na pohých 7-8 kapek.. chápete ? Vím že z úhlu obyčejného člověka nebo školou zmrzačeného odborníka se to musí jevit jako čiré šílenství, i já měl při své první kapce mokrý pruh na zádech třepal jsem se u toho jak ratlík a můj selský rozum bil na poplach, říkal jsem si co to sakra dělám.. ale držela mě víra.. zkrátka dobrého člověka poznám, mám na to talent od dětství, a za Jima Humbla dávám ruku do ohně ikdyž ho osobně neznám, protože taky neznám nikoho větší, a bohu bližšího člověka než je on.. aniž bych měl jakýkoli profit z MMS tak MMS propaguji, mám totiž dluh a řekl jsem si když nemám dost peněz na to abych mohl Jimu Humblovi zaplatit, což bych stejně neměl dost, zachránil mi touto informací život, vrátil mi zpět to pro co stojí žít, celkově se hodně změnilo, stručně, už má můj život smysl a už mě baví. Do té doby, tedy svých 23 let jsem umíral, ve 23 letech jsem umřel a znova se narodil jako nový člověk.

      Budete mě stále přesvědčovat a snažit se strašit ? Nebo se raději zaměříte na řešení svých problémů abyste potom mohla skutečně řešit problémy druhých a pomáhat jim. Nevím co máte za problém ale něco tam bude, pokud se nezbavíte nadvlády ega, nikam se k lepšímu nepohnete, musíte pouze uznat že to tak je, s pokorou pak doufat že ten nahoře o vás ví.. víte jako tvrdému bývalému skeptikovi a ateistovi se mi něco takového velmi těžce říká, ale bohužel-bohudík, já vím co jsem zažil, vím co jsem viděl, prostě to VÍM, JÁ to vím svou VLASTNÍ hlavou. Když si to co tvrdím porovnáte z dalšími jedinci kterých se v čr ještě pár nachází, zjistíte, že ač jinými slovy říkáme v podstatě všichni tosamé, tzn. že jsme se nezávisle poctivě shodli v pravdě, tudíž absolutně neuznávám tvrzení každý má svou pravdu, nebo úhel pohledu, ten můžete mít v případě migrantů rozdílný, někdo říká ano pustit je sem pomoci jim druhý ne.. ale né v případě věcí jako mms, je to stejné jako že když vidím jablko, pod jakýmkoli jiným úhlem vidím stále jablko pokud vidíte hrušku, byl bych na vašem místě znepokojen. Proto taky říkám MMS je pravdivou účinnou látkou a není to můj názor je to holá pravda. Nezáleží na mě, bude to tak i když já tady nebudu.

      Co takhle se teď vážená paní, zamyslet, a dobře, nemusíte mi hned věřit.. nevím sice čeho se bojíte, ale budiž, nevěřte mi ale, udělejte si takový test, berte to co vám píši s rezervou, otestujte si to bezpečně a nanečisto, jen se zkuste nad tím zamyslet, a zkuste si to ověřit.

      Pokud budete mít štěstí tak trochu předběhnu dobu a říkám nemusíte se omlouvat, a není zač. Děkuji.

      Mějte se a přeji hezký den a hodně štěstí.

  • pista

   Citronovka aj HCL je prezitok. Viac ako 2 roky sa pouziva, ako aktivator, Hydrogensiran sodny. Z neho sa potom vyraba aj CDS2. Viac na facebooku v skupine Uzivame CDS.

   Odpovědět
   • Blanco Deabolo Kennel

    Neuveritelné, koľko drýzdov a „múdrostí“ dokážu ludia popísať. citronovka a HCl je prežitok – naozaj by som chcel vedieť, či si pred 3-4 rokmi vôbec vedel, čo MMS je.

    Odpovědět
 2. Tomáš Horký

  Mohl by autor blíže vysvětlit jak došel k závěru, že 3 kapky MMS odpovídají 150 ppm? Jednotka ppm je (technicky nesprávné) vyjádření koncentrace. Koncentrace MMS bude záviset na množství vody, do které se 3 kapky aplikují – běžně to bývá 120 ml. Neředěné MMS nikdo neužívá.

  Odpovědět
  • Sanya V. Juutilainen

   Ten přepočet je na litr (0.8 ppm je povoleno, tři kapky na litr jsou 150 ppm). Pokud někdo pije MMS jako tři kapky na 120 ml, tak se dostává na 1250 ppm a je to ještě horší, gratuluji.

   Odpovědět
   • Tomáš Horký

    Děkuji za upřesnění, ale bohužel, toto není odpověď na mojí žádost. Takže poprosím znovu. Mohl by zde autor odstavce o MMS rozepsat výpočet, jehož výsledkem je koncentrace 150 mg/l oxidu chloričitého při aplikaci 3 kapek MMS do jednoho litru vody? Děkuji.
    Koncentraci 150 mg/l někteří otrlí jedinci po určitém tréninku zvládnou, mohu Vás však ujistit, že 1250 mg/l je zcela mimo realitu. Proto se domnívám, že autor udělal ve výpočtu chybu.

    Odpovědět
     • Tomáš Horký

      Aha, již chybu vidím. Nevzal jste v úvahu koncentraci roztoku a stechiometrii reakce. MMS je 24,5% (m/m) vodný roztok chloritanu sodného, viz např. http://www.czmms.info/index.php/co-je-mms. Kapka o hmotnosti 50 mg bude obsahovat 12,25 mg chloritanu. Za ideálních podmínek při reakci chloritanu s kyselinou z 5-ti molů chloritanu vzniknou 4 moly oxidu chloričitého, hmotnostně je to necelých 60%. Z kapky MMS o hmotnosti 50 mg může teoreticky vzniknout maximálně 7,3 mg ClO2. 3 kapky by odpovídaly 22 mg/l. Souhlasíte?
      Prosím, už nikdy nikam nic o (chemii) MMS nepište. Prosím.

     • Sanya V. Juutilainen

      Souhlasím – já jen komentoval článek, o MMS se nezajímám a měl jsem za to, že čisté MMS je čistý chloritan sodný.

      Nic to nemění na tom, že je to stále 22 ppm (3 kapky na 120 ml pak 183 ppm), což je velmi vysoko nad dovolenou koncentrací ve vodě, tj. 0.8 ppm a nedal bych to pít ani svému úhlavnímu nepříteli 🙂

     • Tomáš Horký

      Zmátl jste mne. Myslel jsem, že diskutuji s jedním z autorů článku. Nezbývá než doufat, že s patřičným vysvětlením se ozve někdo z nich.

      A třeba se vyjádří i k tomu, zda je možné jednoduše srovnávat limit stanovený na základě zhodnocení rizik pro pitnou vodu (chronické užívání, třeba po celou délku života) se subchronickým užíváním MMS/CDS (je doporučováno pít max. 3 týdny). Nehledě na to, že by bylo vhodnější srovnávat přijaté dávky a ne koncentrace.

     • Good Lights

      Raději mrtvolami podložené informace ? To já radši nepodložené informace vyléčených pacientů než statistiky mrtvých a vůbec víte čím máte ty své informace podloženy ? Určitě máte na mysli studie a vyjádření vašeho boha CDC FDA a pod.. o kterých mimochodem v poslední době vyplouvá na povrch jedna špína za druhou, falšování studií, zatajování informací ( většinou o bězpečnosti či účinnosti léků ) a další adalší křivárny. TAk by mě zajímalo čím máte ty své informace podložené, pochybuji že by jste financoval nezávislé studie, řekl bych že jen slepě věříte lhářům, zlodějům a podvodníkům. Prostě nikdo nemá šanci argumentovat proti mým ověřeným závěrům. Blbec každý kdo se o to vůbec pokusí, já nešířím bludy, ani se nesnažím tímto na někom vydělat, taky nejsem z těch co by hledal senzace a ujížděl na nějakých úžasech.. ne já hledám pravdu a realitu, i v té je víc než dost záhad, senzací a zajímavosti samo o sobě, nepotřebuji si plantat mysl ještě nějakými smyšenkami.. + bych si to nikdy vůči nemocnému nemohl dovolit, beru nemoc velmi vážně, i blbost, což lékaři ne, pro ně je rýma rýma, kašel kašel, atd, já říkám že každá banalita je předzvěstí pozdějších komplikací, je to jako ta známá kontrolka v autě, bliká vám a upozorňuje že tady něco nefunguje, když je to u vašeho auta, honem jedete do servisu kde to opraví, když je to kontrolka na vašem těle, vemete náplast a přelepíte ji ať vás neruší.. .:) to nemá příliš logiky.

  • Kristína Kea Hajková

   nezabíja to ani riť Paľovu pretože to v žalúdku zreaguje s HCl a akurát dostanete vredy

   Odpovědět
   • Petr Mašík

    Větší nesmysl jsem nečetl a ani neslyšel, zreaguje s HCl a člověk dostane vředy. Můžete mi to prosím vysvětlit?! S vředy mám své zkušenosti.
    Celý tento článek je brak! Nemusím mít VŠ, abych pochopil fungování MMS i MMS2.

    Odpovědět
  • Tomáš Kulhánek

   Celý článek naopak vnáší trochu světla do chaosu, které o zmíněných tématech kolují na Internetu nebo prodávají léčitelé. Pokud si myslíte, že je něco nesmysl, tak zde můžete uvést konkrétní příklad o jaký nesmysl jde a argumenty proč si to myslíte. A poté se zde může rozvinout seriózní diskuze přínosná pro autory, čtenáře atd.

   Odpovědět
 3. tasemnice

  Takže známí, když jim domů chodil častěji „venkovní“ pes asi nemohl nakazit malé dítě, ze kterého pak vyzáhli nějakou škrkavku, protože je mezidruhově nepřenosná? Asi to teda byl nestrávený sunar….

  Odpovědět
 4. Redakce Vesmír

  Dobrý den všem diskutujícím,

  do redakce dorazila odpověď autorů článku. Kromě komentářů reagují také na e-mail, který přišel do redakce (a na řadu dalších adres). Nevíme, zda by autor souhlasil s jeho zveřejněním, uvádíme ho tedy anonymně. Souhrnnou odpověď autorů naleznete pod textem mailu:

  – – – – –

  E-mail došlý do redakce:

  Je pochopitelné, že když vědecký pracovník dělá experimenty a nedodržuje nutné podmínky, může získat jen výsledky, které jsou v rozporu s výsledky, ke kterým docházejí jiní.

  Něco zde dole již bylo nadhozeno stran MMS (nebudu se zatím vyjadřovat), připomenu pouze pravděpodobnou zásadní chybu v použitých frekvencích při “ničení” parazitů. Pro lepší pochopení jen napovím pro důvtipnější (doložit potřebuje jen hlupák) . Jestliže chci rozechvět strunu ladičkou, musím nastavit stejnou frekvenci.

  Považoval jsem VESMÍR za celkem solidní časopis a nechápu, proč se tedy přidává k těm, kteří tak bijí na poplach v zájmu výrobců farmak nečestnými a pochybnými argumenty.

  Nerespektováním obecně známých skutečností dochází při léčení pacientů i k velkým tragédiím, a to by si měla vážená redakce i její experimentátoři uvědomit a neuvádět širokou veřejnost v omyl.

  Naneštěstí není pochybná práce některých výzkumníků jen jejich zábavnou “vědou”, kdy zabijí pár myší. Podobně se chovají i mnozí lékaři a berou si tak na svědomí už poněkud cennější objekty. Pro ilustraci uvádím jen 2 případy, které jsou nejkřiklavější, ale mohu jich poskytnout i mnohem více.
  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/smutna-zprava-zemrel-lada-hasmanda-mladik-se-slonima-nohama.html
  Zde došlo k naprostému selhání lékařů parazitologů, kteří nepřipustili, že by se pacient mohl v ČR nakazit. I já jsem se marně snažil pomoci. Lékaři kategoricky odmítali přijmout poskytované důkazy z renomovaných pracovišť, třeba od Prof. Kalvacha a z různých laboratorních výsledků, které nákazu prokazovaly, až ho umořili.
  http://echo24.cz/a/i9jch/absurdni-kauza-matka-dala-dceri-klystyr-lekari-ji-zazalovali
  Donebevolající nezodpovědnost a ještě drzost = podání žaloby na nešťastnou matku. Soudkyně zpočátku nechtěla uvěřit, ale nakonec i po výpovědi všech svědků vynesla osvobozující rozsudek ve všech bodech obžaloby. Žalující lékař i soudní znalec utržili velkou ostudu.

  Tentokrát to nakonec dopadlo dobře, ale roky zbytečného velkého utrpení nikdo rodině nevrátí. Chce vážená redakce a její pokusníci i nadále přispívat k podobným případům? Máte-li odvahu podívat se pravdě do očí, přestaňte se podobnými pokusy zabývat, nebo alespoň s jejich výsledky neseznamujte již tak zmatenou veřejnost.

  (jméno autora je redakci známo)

  – – – – – –
  Odpověď autorů článku na mail i další komentáře:

  Dobrý den,

  děkujeme Vám za reakci. Předpokládali jsme, že náš článek vyvolá reakci.

  Vesmír považujeme za velmi kvalitní vědecko-populární časopis, který pravidelně informuje širokou veřejnost o nejrůznějších objevech a výsledcích výzkumu.

  Náš článek snad není v tomto směru výjimkou.

  Nejdříve bychom se chtěli distancovat od tvrzení, že bijeme na poplach v zájmu farmaceutických firem. Není tomu tak! Jako pracovníci základního výzkumu nemáme s těmito firmami žádnou vazbu.

  Zkusíme reagovat stručně v několika bodech na e-mail.

  1) Pokusy:

  Pokusy, které jsme provedli, byly předběžné. V rámci experimentální praxe je vždy logické a vhodné postupovat od jednodušších experimentů ke složitějším. Z našeho pohledu je zajímavé, že řešíte zejména část o koncentracích roztoků a vyjadřujete se k údajné nitrožilní aplikaci MMS – myším jsme MMS podávali způsobem a v koncentraci použité pro léčbu malárie u lidí, tzn. 15 kapek přímo do tlamy.

  2) Citace z e-mailu: „Jestliže chci rozechvět strunu ladičkou, musím nastavit stejnou frekvenci.“

  Rozechvět struny samozřejmě lze, ale jak dokazují výsledky našeho předběžného experimentu, na buňky to nemá žádný vliv. Buňka není struna.

  3) Citace z e-mailu: „Nerespektováním obecně známých skutečností dochází při léčení pacientů i k velkým tragédiím“

  My jsme v článku chtěli připomenout některé obecně známé skutečnosti z vědního oboru parazitologie, které jsou podpořeny několik století trvajícím výzkumem. Chtěli bychom
  zdůraznit, že novinové články a televizní zprávy nepředstavují zcela hodnověrný a ověřený zdroj, a to zejména při diskuzi o medicínských či jiných odborných tématech. V těchto případech je potřebné sledovat nezávislé odborné a přísně recenzované časopisy. I o tom jsme se však zmiňovali v našem článku.

  Zmíněný případ chlapce je bezesporu velmi smutný i pro nás, ale Vaše sdělení neobsahuje informaci, že onemocnění bylo způsobeno parazity.

  4) Citace z e-mailu: „Naneštěstí není pochybná práce některých výzkumníků jen jejich zábavnou “vědou”, kdy zabijí pár myší.”

  Pokud se domníváte, že je věda jen „zábava“ (a nikoli časově i intelektuálně náročná činnost) a že nás baví zabíjet živá zvířata, tak jste na omylu. Navíc i česká legislativa je ohledně provádění pokusů na zvířatech velmi přísná a žádné zvíře není zabito neplánovaně, bezdůvodně a pro zábavu.

  5) Citace z e-mailu: „Chce vážená redakce a její pokusníci i nadále přispívat k podobným případům? Máte-li odvahu podívat se pravdě do očí, přestaňte se podobnými pokusy zabývat, nebo alespoň s jejich výsledky neseznamujte již tak zmatenou veřejnost.“

  S odkazem na výše uvedené byl náš stimul pro sepsání článku jednoznačný: Nechceme, aby byli lidé utvrzováni v tom, že jim dnešní medicína neříká pravdu, a právě proto zbytečně hazardovali se svým zdravím kvůli riskantním postupům některých alternativních „léčitelů“.

  Vše je podrobně vysvětlené v článku a k další diskuzi se již nebudeme vyjadřovat.

  S pozdravem
  ROMAN KUCHTA
  a kolektiv autorů

  Odpovědět
  • Tomáš Horký

   Bohužel odpověď na některé komentáře zde nenalézám a k další diskuzi se již autoři nebudou vyjadřovat … ?!

   Odpovědět
  • Blanco Deabolo Kennel

   No tak pán Kuchta tíško si tam sedkajte v tom labáčiku, akože si robte nejaké tie výskumečky za grandíky a nedrýzdaj blbosti. Vy nenájdete pásomnicu ani keď vám ju nastrihanú zamiešajú do stolice. O realite neviete vôbec nič. O účinkoch MMS tak tiež nie a keby ste aj vedeli, tak by ste to nepriznali, lebo vám to smer určený vašimi chlebodárcami nedovoluje.

   Odpovědět
 5. Tomáš Horký

  Citace z článku: „Existuje ostatně více experimentálních studií o účincích biorezonance či
  MMS. Žádná z nich účinek na parazitické organismy neprokázala.“
  Bylo by možné v případě MMS doložit toto tvrzení odkazem na primární zdroje? Děkuji.

  Odpovědět
 6. Ladislav Machala

  Článek není špatný, jen je škoda, že se v textu vyskytují některé nepřesnosti – např. není pravda, že by se v našich podmínkách nemohla malárie šířit, poněvadž zde v komárech nemohou plasmodia dokončit vývoj. Klimatickou hranicí výskytu malárie je červencová isoterma 16°C, umožňující vývoj alespoň jedné generace sporozoitů v komárech. Poslední autochtonní případ malárie byl na uzemí bývalého Československa diagnostikován v roce 1958 a teprve v roce 1963 prohlásila WHO Československo za stát prostý malárie. Historicky se malárie vyskytovala dokonce i ve Skandinávii. Důvodů ústupu malárie z Evropy bylo více, především však důsledné léčení nemocných a všeobecně stoupající socioekonomický standard obyvatelstva.

  Odpovědět
 7. Good Lights

  Všímám si jistého faktu, jak na sobě, tak i na všech okolo, jelikož už vzniklo tolik lží a pochyb, né od laiků, ani od amatérů, ale právě od těch kterým jsme dodnešní doby tak slepě důvěřovali, kdyby to bylo vše tak jak říkají odborníci, že léčitel je šarlatán a pacient blbec, jediný kdo má pravdu je vědec nebo doktor… Tak bychom dnes nebylo v nás všech taková spousta pochyb a taková nedůvěra, co chci sdělit je to, že dnes je velmi složitá doba, člověk absolutně nemá tušení komu může věřit, a kdo ho chce jen oškubat, i tak ale když si člověk dá tu práci, a dostatečně se informuje, tak celkem přesně dovede posoudit na čem je, já jsem absolutně obyčejný člověk, teda byl jsem, dokonce, právě jsem měl potenciál aby se ze mě stal kvalitní vědec nebo něco hůř.. Zaplať pánbůh že jsem se vzpamatoval dřív, než bych padl do spárů škol, nebo fakult.. Stal by se ze mě psychický mrzák, místo toho jsem intenzivním samostudiem pochopil dost k tomu abych věděl co je pro mě dobré, abych poznal kdo lže, kdo něco umí a kdo si na to jen hraje, jen mě trochu děsí to, že né každý lékař je ten za koho ho považujete, asi 60/40 je poměr, kvalitního doktora a lempla,.. Což je až tristní ! Protože když jde člověk k doktorovi, jde k němu jak člověk k bohovi, nedovolí si ceknout, ani se zeptat vše dává do rukou lékaře.. jak je to ten kvalitní, +- by se neměl ničeho obávat.. ovšem má-li to štěstí že zrovna padne pod ruku lempla, poté by se měl modlit aby dopad co nejlépe. OSobně sí velice prověřuji za kým jdu, dopředu sděluji a upozorňuji ať nikdo nezkouší mě nějak odbýt.. Zrovna v tuto dobu jsem řešil situaci, kdy jsem prostě odmítal chirurgický zákrok jen v lokálce, no stěžoval sem si, začal jsem tlačit na všechny okolo, pojišťovna mi řekla že tento zákrok se dělá v lokálce a že celkovou narkozu si musim zaplatit.. Jak jsem to řekl přednostovi na oddělení kam jsem šel, tak mi řekl nic nemusíte, nic platit nebudete pojišťovna to proplati,.. Takže teď řeším, zdali jít na pojišŤovnu a někomu tam vybít zuby za ty lži čím mě tahali za nos… nebo mám jít radši za právníkem a pojišťovnu zažalovat… nebo mě pak napadají ještě další myšlenky, myšlenky které mám ten pocit, že vytvářejí z obyčejných slušných lidí, nasrané teroristy! Bohužel jelikož svoboda slova upadá střemhlav k zemi.. tak se nemohu příliš rozepisovat o detailech těch myšlenek. Myslím že průměrnému šimpanzi to musí ihned dojít. Zkrátka člověka sere, když z něho dělají vola, a nedostane ani to za co si musí platit a to je prostě standardní ošetření. Já nechcu nic víc, a myslím že v moderní společnosti musí být možnost celkové anestezie naprosto běžnou a použitelnou možností. Já naprosto chápu že to běžně dělají pod lokálkou… a divil bych se i toho kdyby si ti lidi všimli že nějaký zákrok podstoupili jak je totiž vidím jak se apaticky plouži jak zombie po ulici, nevnímají nic okolo, místy mám ten pocit že zapomínaj aji dýchat.. no to prostě chápu že tito lidé to zvládnou, jenže já nejsem tito lidé, já jsem citlivý vnímavý jedinec, který prostě nesnese aby se mu při vědomí někdo hrabal v hlavě a tam sekal, trhal, páčil, a amputoval něco.. to je pro mě něco naprosto nemyslitelného, né kvůli bolesti, ale kvůli té hrůzy obecně z toho zákroku, já totiž opět, narozdíl od pouličních zombie, VÍM informoval jsem se dokonale, možná líp jak ten doktor,.. a absolutně nepřipadá v úvahu něco takového podstoupit při vědomí. Jenomže mi z pojišťovny lhali, tak jsem byl tak nějak bloklý a tím se ohrožoval neboť se stav mohl komplikovat, to se naštěstí nestalo, jen mě stress zežral několik let života a psychice to taky nepřidalo.. Popřemýšlím co s tím, jestli bude řešení ručně stručně, nebo právně správně… Hajzli jedni to sou, hlavně že mi výpalnící z pojišťovny nutí zdravotní pojištění když já ho nechci, s pným vědomím rizika, přesto musim platit, ano platil bych na postižene, a na ostatní, s tím nemám problém, jen já prostě odmítám platit pojištění kvůli sebe, striktně odmítám lékařskou pomoc, a jak všeci často rádi používají argumentaci, ale co budete dělat jak si zlomíte nohu, odpovídám, co vám je potom ! Mám ji zlomenou já a já se o sebe postarat dovedu, a když to bude něco horšího závažnějšího. TAK KU*VA ZDECHNU, A ZDECHNU JA NÉ VY A NIC PROTI TOMU NENAMÍTÁM, JE TO MŮJ ŽIVOT MOJE VĚC MŮJ BOJ A MOJE STAROST, VÍM ŽE DOKTOR PŘÍSAHAL ŽE MUSÍ POMOCT, JENŽE TO JE ZASE JEHO BOJ, A JÁ PROSTĚ POMOCT OD NIKOHO NECHCI, CHCI AŤ MĚ NECHAJ ZDECHNOUT NA ZEMI, NE ALE TO SE POJIŠŤOVNĚ NELÍBÍ A PLATIT MUSÍM, TEDY TO ALE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PLATBA ZA POJIŠTĚNÍ ALE PRACHSPROSTÉ VÝPALNÉ ZA TO ŽE ŽIJI NA ÚZEMÍ ČR.. TAK JE TO DAŇ ZA ŽIVOT…Mno jestli si myslí že tohle je správný přístup, člověka do něčeho nutit, tak to tvrdě narazí, jelikož čím víc lidí jako já zde bude, tím více se jim tento přístup prodraží a to myslím jako státu, protože pokaždé když si na mě stát něco vymyslí že mám platit, tak pokaždé si ty peníze vytáhnu právě ze systému, tudíž dostanu li pokutu se kterou nesouhlasím, prodám trochu nějaké drogy a pokutu zaplatím, pokud by byla částka vyšší, jdu přepadnou nejbližší hernu, absolutně si nedělám starosti.. A už vůbec né škodu.. jestli toto státu vyhovuje, prosim, Asi nás ještě není dost, až nás bude více, bude všeobecné riziko oto horší… jednou to systému dojde že je třeba radikálně změnit přístup.. zkrátka internet se stal zkázou nadvlády moci, a ta v poslední době čím dál více ztráci nad námi moc, už se nám nechce být otroky, už nebudeme sloužit my jim, karty se obrací, a je naděje že to bude tak jak má být, že když mi je platíme, tak jsme my jejich pány, a né naopak.

  Odpovědět
  • Good Lights

   *Jo a MMS funguje, nevím zdali v sobě nějaké parazity mám nebo ne, faktem zůstává že než jsem poznal MMS tak jsem měl namířeno do hlíny, ve všech možných oblastech jsem měl náběh na nejrůznější civilizační choroby, a kdoví co všechno o čem jsem nevěděl, prostě po zdravotní stránce ze mě byla troska.. Nebýt MMS tak dnes už bych nejspíš čekal ve špitále na smrt… Naštěstí díky své odvaze a neoochotě farmafie, jsem byl nucen hledat a vzdělávat se na vlastní pěst. Dodnes si pamatuji svou první kapku MMS kdy mozek a všechny pudy v těle řvali ať to nedělám, zdravý rozum ale neodumřel a ten mě ujišťoval neboj, je to jen jedna kapka, aby ti to mohlo ublížit musel by to být jooo silný jed… tak jsem to vypil, a uoaláá výsledek se dostavil ihned a ihned jsem pochopil oč jde, a taky jsem pochopil jak choulostivé tohle je, protože, ono to není léčba na jakou jsme zvyklí, ono to je přirozená léčba a ta probíhá téměř vždy dosti nepříjemně a nepohodlně, za to kvalitně a správně, zkrátka, měl jsem v sobě něco co ve mě být nemělo, z čeho mi bylo špatně, jak po fyzické tak i psychické stránce, efekt MMS mě tak nadchl že jsem se samou radostí předávkoval, bylo to opravdu ale opravdu velmi tvrdé, ovšem na druhý den jsem byl jak znovu zrozený, vrátil se mi čich, zlepšily se mi všechny smysly, cítil jsem se plný energie, a bylo mi tak lehko, měl jsem radost do života, hlavně ale ta energie a ty smysly, zase jsem po dlouhé době okusil jak je příjemné být zdravý.. Když vám tedy říkám, že nemá smysl váhat a mít strach, tak to můžete spolehlivě brát jako fakt, narozdíl od kohokoli jiného, já vám chci pouze pomoct, nechci vaše peníze, nechci nic víc než jen to aby jste si nechali pomoct. Nemám z toho žádný profit dělám to na úkor svůj vlastní.. Taktéž ale jsem jedinec, který má svůj organismus, vy máte zase svůj oba můžem reagovat na různou léčbu různě, proto netvrdím že MMS vám pomůže, jen tvrdím to že je dobré vyzkoušet všechno možné a doktora volit jen jako poslední možnost… Opravdu se vám nesnažím ublížit, ani vás nijak poškodit, jen a pouze chci vás přimět, o to porozumět sami sobě, a naučit se naslouchat potřebám vašeho těla.. Jak to zvládnete jste z 90% za vodou a budete zdraví, pořád ale je zde těch 10% na nějaké agresivní svinstvo co vás zabije dřív než vůbec zjistíte co vám je a neuděláte nic.. a tím tuplem doktoři.. s tím je třeba počítat, že nic není jisté a tím tuplem zdraví.

   Odpovědět
 8. Kristína Kea Hajková

  To nemyslíte vážne že takým hlúpostiam v dnešnej dobe niekto rozumný ešte verí. Veď prečo by sme študovali 6 rokov, keby to bolo také ľahké, a ivermektín nie ja pre človeka, preboha sú aj humánne volne dostupné lieky na odčervenie.

  Odpovědět
  • Petr Mašík

   To nemyslíte vážně, že takovým hloupostem jako je farmaceutický průmysl v dnešní době věříte. Kéž by všichni doktoři ctili Hippokratovu přísahu. Je smutné, že jsou na prvním místě jen peníze a bojkot preparátů, které dávají smysl. Pokud vím, není nic přirozenějšího pro tělo než MMS2. V čem prosím Vás není humánní? Jak jistě za těch 6 let víte, sám imunitní systém využívá chlornan vápenatý, ač v omezeném množství, v boji s bacily a viry. Je obrovská škoda, že tyto komentáře nikam nevedou a nic nevyřeší. Moc nesouhlasím s tímto tendenčně napsaným článkem, spíše věřím tomu co dává smysl. Už nechci nadále krmit tuto hamižnou stvůru známou jako farmacie, chápu jak moc kontroverzní je pro tuto obrovsky nenasytnou obludu MMS, které je připravuje o spousty milionů korun. Cokoliv kontroverzní je v dnešní době vždy cílem posměchu a bojkotu.

   Odpovědět
 9. Abby

  Je fascinující, kolik se najde hloupých lidí věřících, že jim savo zachrání život. Že je tolik hloupých lidí věřících na konspirační teorie. Uznávám, že lékaři i v dnešní době často tápou a pracují metodou pokus/omyl, ale alespoň na základě vědecky podložených informací. Ale „léčitel“, který předepíše nebo doporučí někomu doslova jed, by měl být souzen a odsouzen.

  Odpovědět
  • Petr Mašík

   Myslím, že jenom to, že MMS nazýváte SAVEM mluví za vše. Trochu se divím sám sobě, že Vám vůbec na to odpovídám. Opravdu nemusím být génius, a stačí mi chemie pro 6. ročník ZŠ, abych věděl, že se o SAVO nejedná. V jednom máte ale pravdu, „léčitel“, který by doporučil SAVO, by měl být za tuto pošetilost souzen a odsouzen, nicméně se přiznám, že takového s prominutím „blba“ neznám a už vůbec ne člověka, který by SAVO pozřel. Nevím také, co považujete za vědecky podloženou informaci, ale pro mě jsou všechny vědecky podložené informace založeny pouze na maržích obchodníků. Nevím kolik jste viděl lidí, kteří po požití MMS zemřeli nebo měli nějaké zdravotní následky, já jsem neviděl nikoho takového, zato jsem viděl spoustu lidí, kteří po požívání léku vyrobené za účelem výdělku, dopadli hodně špatně. To může být také ta vědecky podložená informace. Nevím tedy co je na fungování MMS konspiračního.

   Odpovědět
   • Roman Kuchta

    Dobrý den. Nechápu, proč se tak rozčilujete. Celý článek je napsán na základě znalostí chemie, biologie, medicíny a fyziologie. Toto jsou obory, které jsme všichni spoluautoři studovali. Vše je jasně opsáno a podpořeno argumenty přímo ve článku. Jak vy nechápete naše argumenty, já zase nechápu vůbec vašim argumentům. Máte na ně právo, ale jedná se spíše o víru, než o rozumné vysvětlení všeléku MMS. Jako SAVO jsme to pojmenovali pro pochopení normálních lidí. Správně by mělo být napsáno bělidlo, nebo dezinfekce do bazénů (tak se to taky prodává). Asi neublíží, protože je v homeopatických koncentracích a než se dostane do žaludku tak už je naředěno milionkrát.
    S pozdravem,
    ROMAN KUCHTA

    Odpovědět
    • Petr Mašík

     To jste určitě špatně pochopil, já se nerozčiluji, každý má právo na názor. Pokud jste psali SAVO pro normální lidi, za jakým účelem? Za účelem odrazení? Navíc bělidlo je stále špatně, nechci být nějakým způsobem hnidopich, ale bělidlo je jen součástí, kde na konci je úplně jiná látka, která nemá s bělením prádla nic společného, věřím však, že tyto znalosti jsou Vám blízké. Pravdu máte v bazénové desinfekci. Věřte nebo ne, ale o víru či placebo se může jednat tehdy, kdy „pacient“ aspoň ví co polyká či pije. Je mi známo spoustu případů, kdy pacientům pomohla MMS aniž by vůbec věděli, že něco takového polykají. Jen jsem chtěl upozornit na to, že článek je psán jako tendenční. Znám hodně takových, kteří mají znalosti z biologie, chemie…, je to ale věc jedna, to že si nedokážou namazat ani chleba je věc druhá natož racionálně posoudit; ničemu nevěří, jen tomu co je naučí na VŠ a to je smutné.
     Nepopírám fungování MMS ani částečnou pravdivost tohoto článku. Mým argumentům ani rozumět nemůžete, žádné jsem totiž nepsal.

     Odpovědět
     • Roman Kuchta

      Ja Vám nerozumím a už se Vám ani nebudu snažit nic vysvětlovat. Nic tendenčního v článku není (k tomu nemame ani důvod). Je to napsano tak, jak to proste je. Konec diskuze.

 10. Petr Mašík

  Promiňte, ale je hrozná pošetilost tvrdit, že něco je tak, jak je. To bych netvrdil nikdy. V každé době si lidi mysleli, že něco je tak, jak je, ovšem za dalších pár let je to zase úplně jinak. Vyhýbáte se diskuzi, protože nemáte argument? Nesnažím se „plevelit“ článek, jen chci vnést do této jednostranné atmosféry trochu objektivního ducha.

  Odpovědět
 11. Jan

  Je marné bojovat proti pravdě.
  Je stále více lidí užívajících MMS.
  Všechny nové poznatky nebyly na svém počátku vědecky ověřené.

  Odpovědět
 12. Ondrej

  Pane Kuchto, bez urážky, jedna věc je studovat a druhá věc je přemýšlet i poté, co člověk dostuduje nezaujatě, vlastním rozumem a bez jakéhosi pocitu nadřazenosti nad „těmi blbci“. Pokud byste v redakci opravdu nezaujatě posuzovali obě strany pomyslné barikády, nikdy by nemohl vzniknout tak zcestný článek jako je tento. A největší fail je nazvat snad jakýkoliv článek „Pravda o…“. To je opravdu do nebe volající volovina. Kdo Vás pasoval do role, že čtenáři tvrdíte, že toto je ta jediná a skálopevná pravda? Dovolím si napsat, že o zvoleném tématu má ta vaše trojice zjevně velmi plytké znalosti, pochycené tzv. „z rychlíku“. Hlavní samozřejmě je, se hned ze začátku článku pustit do Jima Humblea a o tom jak nám v labošce zemřela myšička, že? No bodeť by nezemřela! 😀 Vždyť dostávala zcela špatný protokol! Krom toho nitrožilně – raději no comment. MMS se už pár let doporučuje méně, CDS je daleko čistší forma díky hydrogensíranu sodnému namísto kyseliny citronové… Kdo se zajímá, ví. A jen tak na okraj, právě jste ztratili (ne)jednoho čtenáře hádám.
  Pěkný den

  Odpovědět
  • Roman Kuchta

   Milý Ondřeji a Hano.

   Dekuji za vaši reakci a stručně odpovídám. Vyšší věk dožívání je v „západním světě“ díky dostatku potravin a dostupné zdravotní péči (před závažnými zdravotními problémy, nemyslím tím jen parazity, ale zejména bakteriální a virové infekce, rakovinu etc.).

   Ano, jedna věc je studovat a s tím úzce souvisí přemýšlet. Bez znalostí problematiky Vás přemýšlení může zavést mimo realitu do říše fantazie. Nikdy jsem nepoužil termín „blbci“ a celý článek je psán bez hořkosti a jen ukazuje věci jak se mají bez přibarvování.
   Článek se jmenuje „Pravda o…“ protože jsme byli přizvání redakcí Vesmíru o příspěvek do speciálního čísla na téma „Chyby a omyly“ (http://vesmir.cz/rubrika/tema/chyby-a-omyly/). Název musí čtenáře zaujmout a nám přišl vhodný. Nevím co je na tom za „volovinu“.
   Kdo nás pasoval do role? My se do žádné role nepasujeme, ale přece jen se parazity zabýváme řadu let na mezinárodní úrovni, jsme veřejností bombardováni dotazy a tak jsme se rozhodli nejčastější polopravdy a nepravdy dát dohromady a publikovat touto formou. Nechápu proč nás osočujete z „plytkých“ znalostí parazitoloogie, ale k tomu se ani vyjadřovat nebudu, protože nechci nikoho urážet. Já Vás neznám a tak nemůžu soudit ani Vaše znalosti.
   Jima Humbolta jsme popsali bez příkras z vědeckého pohledu. Žádný vědecký důkaz jeho vynálezů neexistuje. Tak to prostě je.
   Naše experimenty nejsou dokonalé (jednalo se jen o pilotní testy), ale je úplně jedno jestli se jedna o MMS CDS CDS 2. V principu je to stále ta tatáž látka. Navíc Humbolt údajně léčil právě malárii pomocí MMS! Další podrobnější pokusy najdete ve Zprávách CPS včetně našich dalších reakcí a vyjádření k tématu v sekci „pro veřejnost“: http://www.parazitologie.cz/dotazy.html.
   Několikrát jsme oslovili „moderní léčitele“ aby se zúčastnili našich pokusů a namíchali námtu správnou směs MMS, CDS etc, tak vždy odmítli.
   Přeji Vám pěkný den.

   Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *