Čeští fyzici, matematici a lékaři obohatili světovou vědu

Když v 50. letech 20. století vznikala Orlická přehrada, působil ve vědeckém týmu Ivo Babuška. Vytvořil matematický model ohřívání hráze během stavby, což umožnilo vyvinout účinnou metodu chlazení a tak zabránit vzniku trhlin v tělese naší největší přehrady. Dnes Ivo Babuška obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě.

Prof. Babuška se podílel na rozvinutí metod matematického modelování, kterého se dnes hojně využívá v medicíně při analýze růstu zhoubných nádorů, objasnění mechanismu krevního oběhu, výzkumu činnosti mozku a podobně.

Výzkum v oblasti kosmologie, obecné teorie relativity, astrofyziky a filozofie fyziky 20. století přinesl ocenění za fyziku prof. Jiřímu Bičákovi. Tento všestranný vědec nyní očekává nejnovější poznatky svých kolegů, zaměřených na studium gravitačních vln, jejichž existenci před sto lety předpokládal Albert Einstein.

Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie získal profesor Jiří Čížek, který vyvinul metodu „spřažených klastrů“, umožňující zlevnit vývoj léků. S pomocí kvantové chemie se dají předem vyloučit slepé uličky při hledání účinných medikamentů.

Za společenskovědní přínos světové vědě získal ocenění archeolog profesor Evžen Neustupný. Proslavil se jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou. Tvar a výzdoba nádob pro něj mají (v přeneseném slova smyslu) podobnou vypovídací hodnotu jako geny pro genetika. Tvrdí, že pravěcí lidé byli, alespoň co dosud víme, spíše rituálními než bojechtivými válečníky. Měli spoustu volného času, který pravděpodobně převážně prospali.

Cenu za přínos světové vědě v oboru medicína získal plastický chirurg Bohdan Pomahač. Jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje a v současnosti má v plánu transplantaci nohy. Zkoumá rovněž molekulární interakci mezi tkáněmi dárce a hostitele.

Udílení cen NEURON 2014, foto: Neuron Udílení cen NEURON 2014, foto: NeuronChirurg Bohdan Pomahač, foto: Neuron Chirurg Bohdan Pomahač, foto: Neuronprof. Evžen Neustupný, foto: Neuron prof. Evžen Neustupný, foto: Neuronprof. Jiří Bičák, foto: Neuron prof. Jiří Bičák, foto: Neuron

Laureáty Ceny Neuron pro mladé vědce se už letos stali dr. David Krejčiřík (matematika), docent Jakub Rákosník (společenské vědy), profesorka Jana Roithová (chemie), docent Petr Svoboda (medicína) a dr. Gabriel Török (fyzika).

Ceny Neuron uděluje už pět let Nadační fond Neuron. V předchozích letech je získali např. prof. Rudolf Zahradník, prof. Miroslav Fiedler, prof. Jan Švejnar, prof. Tomáš Klíma či prof. Jiří Bartek.

 

Titulní ilustrace: Dora Čančíková

Print Friendly, PDF & Email

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *