Historii téměř detektivní má za sebou azorský druh vstavače – vemeníku Platanthera azorica – nejvzácnější orchideje Evropy.

Kolik druhů vstavačů vemeníků roste na Azorách? Jeden nebo dva? Pro odpověď na  tuto otázku se vydávali vědci pod vedením botanika Richarda Batemana z Royal Botanic Gardens Kew do hor devíti azorských ostrovů. Azorskou flóru popsal ve větší šíři už v roce 1838 německý botanik Karl Hochstetter. V jeho monografii je uveden i vemeník Platanthera micrantha, který roste na všech devíti ostrovech. Batemana zajímalo, zda a do jaké míry se vstavač v izolovaných podmínkách jednotlivých ostrovů proměňuje a zda se již někde nevyvinul v nový druh procesem, který popsal už Charles Darwin například u obřích želv obývajících jednotlivé ostrovy Galapág.

Herbáře postavily vědce před další záhadu.

K postižení často velmi jemných rozdílů mezi populacemi vstavačů použili vědci nejrůznější techniky. Více než dvě stovky rostlin z 38 lokalit zkoumali i pomocí světelného a elektronového mikroskopu. Pomáhaly jim i analýzy dědičné informace. Velkou pozornost věnovali mykorrhizním houbám, které rostou na kořenech orchidejí a jsou klíčové pro jejich přežívání a zdárný růst. Pomocí vláken mykorrhizní houby získává orchidej z půdy řadu důležitých živin, např. fosfor. Bez správného „houbového spolupracovníka“ jsou šance rostliny na přežití mizivé. Pokud si vstavač najde nového „mykorrhizního partnera“, pomůže mu to při průniku na nová stanoviště a může to nastartovat proces končící vznikem nového rostlinného druhu.

Překvapivý nález

Pátrání po azorských vemenících skončilo velkým překvapením, které autoři studie popsali v předním vědeckém časopise PeerJ. Dokázali rozlišit hned tři různé druhy těchto orchidejí. Nejrozšířenější je druh, kterému dal Bateman a jeho spolupracovníci nové vědecké jméno Platanthera pollostantha. Roste hojně na nejrůznějších místech všech devíti Azorských ostrovů. Další druh Platanthera micrantha se podařilo najít na osmi ostrovech. Jeho výskyt se omezuje na malé plochy v místních  původních lesích.

Největší překvapení čekalo na členku týmu Monicu Mourovou na nejvyšším horském hřebeni ostrova São Jorge, kde narazila na populaci zvláštních vemeníků.

„Bylo mi jasné, že tyto vstavače mají výjimečně velké květy a tím se liší od všech ostatních azorských vemeníků,“ vzpomíná Mourová na okamžiky zásadního objevu.

Rostliny a květy Platanthera azorica. (A, B), celá rostlina a květenství. (C, D) přední a boční pohled na květy; úsečka je měřítko měřítko pro (C, D) a představuje 5 mm . Všechny rostliny z Pico da Esperança, São Jorge; Foto: R Bateman.

Rostliny a květy Platanthera azorica. (A, B), celá rostlina a květenství. (C, D) přední a boční pohled na květy; úsečka je měřítko měřítko pro (C, D) a představuje 5 mm . Všechny rostliny z Pico da Esperança, São Jorge; Foto: R Bateman.

Laboratorní analýzy podezření potvrdily. Vše nasvědčuje tomu, že vstavač pojmenovaný Platanthera azorica se liší od dvou zbývajících azorských vemeníků v mnoha ohledech a jde o druh, který vznikl z evolučního hlediska relativně nedávno z rostlin zanesených na Azory z evropského kontinentu. Významně k tomu přispělo spojenectví, které „přistěhované“ vstavače navázaly s mykorrhizními houbami z azorských půd.

Objev dávno objeveného

Až dodatečně se ukázalo, že „nový“ vemeník našel na Azorách už v první polovině 19. století Karl Hochstetter. V jeho herbářích uložených na universitě v Tübingenu jsou vylisované i exempláře velkokvětého vemeníku Platanthera azorica. Německý botanik ale nedokázal rostliny náležející k různým druhům od sebe odlišit.

Snímky z herbáře Karla Hochstettera, uloženého dnes na univerzitě v Tübingenu. Vzorky odebrané už v roce 1838 ukazují zvětšený obraz nejzachovalejších květů (v kroužku) z holotypů tří druhů orchidejí Azorských ostrovů rodu Platanthera. (A, B), P. pollostantha. (C, D), P. micrantha. (E, F), P. azorica. Měřítko (F) = 10 mm. Foto: R Bateman.

Snímky z herbáře Karla Hochstettera, uloženého dnes na univerzitě v Tübingenu. Vzorky odebrané už v roce 1838 ukazují zvětšený obraz nejzachovalejších květů (v kroužku) z holotypů tří druhů orchidejí Azorských ostrovů rodu Platanthera. (A, B), P. pollostantha. (C, D), P. micrantha. (E, F), P. azorica. Měřítko (F) = 10 mm. Foto: R Bateman.

Hochstetterovy herbáře postavily vědce před další záhadu. Německý botanik nikdy nenavštívil ostrov São Jorge, kde dnes Platanthera azorica roste. Musel rostliny nasbírat někde jinde. Kde, to se nedá z listů herbáře vyčíst. Nelze vyloučit, že kdesi na vrcholcích azorských hor roste ještě nejméně jedna populace vstavače, který jeho objevitelé prohlásili za „nejvzácnější orchidej Evropy“. Současná stanoviště azorských vemeníků – především druhů Platanthera micrantha a Platanthera azorica – jsou silně ohrožena lidskými aktivitami a šířením cizích, zavlečených rostlinných druhů. Bateman a jeho spolupracovníci se obávají, že mnohem pravděpodobnější než nález nových lokalit s nejvzácnější orchidejí Evropy je nenávratná ztráta znovunalezeného klenotu azorské flóry.

 

Symbióza a mykorrhiza – nejen u orchidejí – jsou jedním z nosných témat 4. ročníku soutěžní přehlídky dokumentárních filmů Life Sciences Film Festival, která se koná 13. až 17. října na České zemědělské universitě v Praze. Připravované filmy s tématikou mykorrhizy zaujaly odborníky z české společnosti Symbiom, která už patnáct let dodává na trh prostředky pro podporu mykorrhizy u užitkových a okrasných rostlin. Společnost bude předávat jednu z cen určeným pro vítězné filmy.

 

Titulní snímek: Orchidea Platanthera azorica, foto: Hans Hillewaert (licence: CC BY 3.0)

Print Friendly, PDF & Email

Tagy

O autorovi

Jaroslav Petr

Jaroslav Petr

Prof. Ing. Jaroslav Petr , DrSc. působí ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se reprodukční biologií hospodářských zvířat a aktivně se věnuje vědecké publicistice. Zajímají ho především biotechnologie využitelné v zemědělství a medicíně – genetické modifikace, kmenové buňky, klonování… Je autorem knihy Klonování. Hrozba, nebo naděje? Články v tištěném Vesmíru.

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *